Hopp til hovedteksten
gjenfangst_liten.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Rømt fisk ikke frikjent av lav overlevelse

Enkelte merkeforsøk viser at få voksen laks som rømmer, faktisk overlever i det fri. Det betyr imidlertid ikke at effektene av rømmingen kan bagatelliseres. Mengden oppdrettet laks i Norge er nå så stor i forhold til størrelsen på villaksbestandene at selv om både andelen som rømmer og overlevelsen til denne fisken skulle ligge på promillenivå, så kan likevel rømt fisk opptre i større mengder enn villfisk i mange elver.

gjenfangst.jpg

Klikk på bildet for større versjon.

Evnen til å tilpasse seg et liv i frihet ser ut til å være dårligere for voksen laks enn for yngre smolt som rømmer. Både Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning har tidligere observert at oppdrettet smolt kan ta opp et naturlig vandringsmønster i havet, og at de i likhet med villaks kan vandre opp i elver både ett og to år etter utsettingen.

Havforskningsinstiuttets forsøksserie med simulerte rømminger som startet i 2005, vil forhåpentligvis gi oss mer informasjon om atferden og overlevelsen til rømt oppdrettslaks, men har allerede vist at rømming i alle aldersstadier kan føre til uønsket oppvandring i elver.

 

 

Les også

Rømming og gjenfangst av oppdrettslaks
Fisken og havet Nr.7-2006