Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 10.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009

Forskningsstasjonen Matre opnar i dag

Det er sol over Matre når den ”nye” forskingsstasjonen vert opna av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i dag. Representantar frå Forskings-Noreg, departement, universitet og høgskular, kommunar, andre samarbeidspartnarar, dei som har stått for utbygginga og dei som har sitt daglege virke her er samla for å feire at utbygginga til meir enn 170 millionar er ferdig til bruk.

Fiskens atferd for overvåkning av stress og velferd
Publisert: 09.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
OIE.jpg

Global fokus på fiskehelse og ? velferd i Bergen

For første gong arrangerar Verdas dyrehelseorganisasjon, OIE, ein global konferanse i Bergen og Noreg om helse og velferd hos fisk. 9.–12. oktober vil 160 deltakarar frå 40 land vere samla for å diskutere nokre av dei problemstillingane vi står overfor i åra som kjem. Spreiing av sjukdom hos fisk og skaldyr, nye rapporteringssystem for sjukdom hos fisk i oppdrett og velferdaspekt ved masseslakting av oppdrettsfisk er nokre døme på tema.

Øivind Bergh
Last ned:
Publisert: 11.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
oppdr.anlegg350.jpg

Hvis laksen får velge

Ved å studere laksens adferd har forskere nå sett at den selv velger den temperaturen i sjøen som gir den best appetitt og at den helst vil ha det lyst nok til at den kan svømme i stim. Fisk som trives, spiser godt og vokser mer.

Lys og temperatur påvirker laksens atferd
Publisert: 23.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
gjenfangst_liten.jpg

Rømt fisk ikke frikjent av lav overlevelse

Enkelte merkeforsøk viser at få voksen laks som rømmer, faktisk overlever i det fri. Det betyr imidlertid ikke at effektene av rømmingen kan bagatelliseres. Mengden oppdrettet laks i Norge er nå så stor i forhold til størrelsen på villaksbestandene at selv om både andelen som rømmer og overlevelsen til denne fisken skulle ligge på promillenivå, så kan likevel rømt fisk opptre i større mengder enn villfisk i mange elver.

Rømming og gjenfangst av oppdrettslaks
Publisert: 09.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
JH200.jpg

Statsbudsjettet 2007

- Ved Havforskingsinstituttet kan vi vere rimelig fornøgde med forslaget til Statsbudsjett, seier administrerande direktør Tore Nepstad.

Publisert: 23.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
NORSEPP180.gif

Tilstanden i Nordsjøen

2. kvartalsrapport fra NORSEPP
I vår var det sterk innstrømning av vann til Nordsjøen. Oppvarmingen var på et minimum i mars, med 11-12 grader celsius i sentrale deler av Nordsjøen og 13-14 grader langs kysten i sør-østlige deler. I juni var store deler av Nordsjøen kaldere enn normalt (0,5 - 1 grad) og i deler av Nordsjøen var saltholdigheten høyere enn normalen.

Tidligere rapporter
Last ned:
Publisert: 24.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
_strek2.gif

Valg av fiskefartøy til forskningsformål

Kommersielle fartøy som Havforskningsinstituttet bruker i forbindelse med forskningsfangst, velges ut på grunnlag av fartøyets kvalitet og mannskapets kompetanse. Vi har avtaler med fartøy fra størstedelen av norskekysten.

Hva er referanseflåten?
Last ned:
Publisert: 26.10.2006 - Oppdatert: 05.05.2009

Visepresident i ICES

Administrerande direktør Tore Nepstad er vald til visepresident i ICES (Det internasjonale råd for havforsking). ICES har ein president, ein første visepresident og fem visepresidentar.

Om ICES
Publisert: 04.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
Matre100.jpg

Avansert forskingsstasjon opnar i Matre

10. oktober opnar Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen den topp moderne Forskingsstasjonen Matre i Masfjorden. Om lag 170 statlege millionar er investert i ei total renovering av Havforskingsinstituttet sin forskingsstasjon, og den framstår no som den mest moderne forskingsstasjonen for marin forsking i Europa.

e-post
Last ned:
Publisert: 04.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
tralibolge.jpg

Barentshavet er varmt - med mye yngel av pelagisk fisk

Havforskningsinstituttet og PINRO avsluttet årets økosystemtokt i Barentshavet før helgen. Havområdet er vesentlig varmere enn normalt, 0,5 - 1,5 °C høyere enn gjennomsnittet. Det ble funnet mye yngel av lodde og sild, men mengden torskeyngel er litt under middels. Uerbestanden har en positiv utvikling, det samme gjelder for lodde.

Erik Olsen
Publisert: 17.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009

TV 2 unngår å formidle fakta

TV 2-nyhetene har de siste to dagene fokusert på Havforskningsinstituttets forskningsfangst på blåkveite. Reporter Finn Ove Hågensen mer enn antyder at det er et nettverk som styrer fordelingen av forskningskvoter på blåkveite. Vi har informert TV 2s reporter i detalj om hvordan denne fordelingen foregår i et transparent system, men han har valgt å dele sin egen virkelighetsoppfatning med TV-seerne. Denne virkeligheten kjenner vi oss ikke igjen i.

Last ned:
Publisert: 13.10.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
sildefiske_150.jpg

Tilrår rekordstor sildekvote

Det internasjonale råd for havforsking (ICES) tilrår ein kvote på 1,28 millionar tonn norsk vårgytande sild i 2007. I Nordsjøen er rådet null fiske både for torsk, tobis og augepål for å byggje opp att bestandane. Hysa og seien i dei sørlege havområda ser ut til å greie seg bra. Ein positiv utvikling i loddebestanden gir ikkje grunnlag for eit fiske allereie neste år.

~ meir om norsk vårgytande sild