Hopp til hovedteksten
oppdr.anlegg350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Hvis laksen får velge

Ved å studere laksens adferd har forskere nå sett at den selv velger den temperaturen i sjøen som gir den best appetitt og at den helst vil ha det lyst nok til at den kan svømme i stim. Fisk som trives, spiser godt og vokser mer.

Forskere ved Havforskningsinstituttet i Matre har undersøkt laksens adferd ved hjelp av ekkolodd og undervannskamera i merder med ulike temperatur- og lysforhold. De konkludere blant annet med at laksen selv velger å svømme i den temperaturen som gir den størst appetitt og vokser best. Og hvis laksen får mulighet velger den også å oppholde seg der det er så pass mye lys at den kan svømme i stim.

Stressreduserende svømming

Lys er viktig for at laksen skal kunne svømme i stim fordi fiskens øye bruker lang tid på å venne seg til mørke. Ved å studere laksens adferd har forskerne sett at stiming reduseres eller opphører helt ved naturlig mørke. Å svømme i stim i merd antas å være stressreduserende for fisken og den vil derfor søke mot lys slik at den kan fortsette å svømme i stim. Forsøkenes som nylig er utført viser også at laksen gjør  kompromisser mellom behovet  for nok lys og optimal temperatur dersom den må velge mellom lys og ”passe varmt” vann.

Fokus på velferd

Fisk som trives, spiser godt og vokser mer og vi kan påstå at fiskens velferd er god. Hvis oppdretterne legger forholdene til rette kan de både få en laks som trives, og som vokser optimalt under de forholdene som er tilgjengelig. Velferd og helse hos fisk og skalldyr diskuteres heftig i Bergen i disse dager der den første globale fiskehelse og -velferdskonferansen pågår. 160 forskere, forvaltere og representanter fra næringen, fra 40 forskjellige nasjoner er samlet for å diskutere de utfordringer vi står overfor med en stadig voksende oppdrettsnæring. Torsdag skal 90 av deltakerne fra konferansen til Matre for å se på de nye fasilitetene som nå er tatt i bruk til blant annet forskning på fiskens helse og velferd.

 

 

 

Les mer i HI-nytt nr. 7 2006
Lys og temperatur påvirker laksens atferd