Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TV 2 unngår å formidle fakta

TV 2-nyhetene har de siste to dagene fokusert på Havforskningsinstituttets forskningsfangst på blåkveite. Reporter Finn Ove Hågensen mer enn antyder at det er et nettverk som styrer fordelingen av forskningskvoter på blåkveite. Vi har informert TV 2s reporter i detalj om hvordan denne fordelingen foregår i et transparent system, men han har valgt å dele sin egen virkelighetsoppfatning med TV-seerne. Denne virkeligheten kjenner vi oss ikke igjen i.

 Havforskningsinstituttet har følgende kommentar til oppslagene 15. og 16. oktober:

For 2006 fastsatte Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon en forskningskvote på 9 000 tonn blåkveite, fordelt med 4 500 tonn til hvert av landene, Norge og Russland. Havforskningsinstituttet har søkt og fått tildelt 2 150 tonn av den norske kvoten. Forskningskvoten brukes i disse prosjektene:

  • Bestandskartlegging og -overvåking: 650 tonn
  • Sonetilhørighet, kvantifisere pelagisk utbredelse, nødvendig forbedring av metoder : 1 200 tonn
  • Referanseflåten: overvåking av kommersiell fangst og bestandsovervåking: 300 tonn

Forskningskvoter brukes bare på kommersielle fartøyer som Havforskningsinstituttet leier inn. Når instituttet leier et fartøy til å utføre forskningsfangst, foregår det etter utlysing i fiskeripressen og i en åpen anbudsrunde. Alle dokumenter i slike saker er åpne. I vurderingen av anbudene blir det lagt vekt på at fartøyet er egnet for formålet, og det beste tilbudet blir valgt. TV 2 har fått tilbud om fullt innsyn i våre anbudsprosedyrer og -protokoller.

Alt arbeid knyttet til anbudsprosessen er lagt til Havforskningsinstituttets administrasjonsavdeling. Ingen av medlemmene i styret deltar i denne prosessen, og resultatene blir heller ikke lagt fram for styret!

Havforskningsinstituttet leier inn kommersielle fartøy mer enn tusen toktdøgn i året. Det betyr at vi i gjennomsnitt har tre leiefartøyer på forskningsfiske hver dag. For oss er det svært viktig å holde oss strengt til reglene for offentlige anbud når vi inngår leieforhold, og vi har helt transparente prosesser på det.

Forskningskvoter er en forutsetning for å drive havforskning. Diskusjonen om hvordan  forskningskvotene skal brukes har vi løftet fram en rekke ganger, og vi mener det er en viktig prinsipiell debatt som må tas.

 

les mer

Fordeling av forskningskvotene:
2003

kontakt

Administrerende direktør
Tore Nepstad
55 23 85 19
993 28 602

Forskningsdirektør
Ole Arve Misund
55 23 84 97
911 74 186

Informasjonssjef
Kari Østervold Toft
55 23 85 38
913 80 629
 

Fakta om blåkveite

Latinsk navn: Reinhardtius hippoglossoides
Andre norske navn: Svartkveite
Familie: Flyndrefamilien
Maks størrelse: 20 kg og 120 cm
Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år
Leveområde: Langs eggakanten fra engelsk sektor til Frans Josefs land og i dypere områder av Barentshavet
Hovedgyteområde: Langs eggakanten mellom Vesterålen og Spitsbergen
Gytetidspunkt: Om vinteren
Føde: Reker, lodde, polartorsk og fiskeavfall
Særtrekk: Arktisk fisk som sjelden finnes i vann over 4 °C

Blåkveite