Hopp til hovedteksten
sproyte.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Vaksineskader hos fisk kan og bør unngås

Vaksinasjon av oppdrettsfisk er helt nødvendig både ut fra miljøhensyn og ut fra dyrevelferdsmessige hensyn. Korrekte prosedyrer for vaksinasjon kan i stor grad føre til at man unngår skader på fisken. Det er likevel bekymringsfullt at enkeltindivider kan få uakseptable skader.

 
Havforskningsinstituttet har skrevet en omfattende rapport om vaksineskader og hvordan de kan unngås. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og gir kunnskapsstatus om vaksiner og vaksinasjonsteknologi, samt "alt som kan gå galt" ved vaksinasjon. Det er verd å merke seg at vi alt i dag vet nok til å unngå svært mye av de skadene som kan oppstå. Samtidig er beskyttelse mot sykdom en etisk og miljømessig forutsetning for oppdrett av alle dyr.
 
Havforskningsinstituttet mener at ny vaksineteknologi, slik som bruk av rekombinante vaksiner basert på moderne genombiologi, og DNA-vaksinasjon kan eliminere velferdsproblemer. Havforskningsinstituttet mener at kraftig økning i forskningsinnsatsen på vaksiner og vaksinasjonsteknologi er en forutsetning for en bærekraftig utvikling av norsk oppdrettsnæring. Nye oppdrettsarter, som torsk, krever en ekstra innsats. Ulike fiskearter står langt fra hverandre fysiologisk og utviklingshistorisk, og det er store forskjeller på hvordan immunsystemet fungerer.
 
Sykdom er en del av naturen, og en viktig årsak til dødelighet både hos vill og oppdrettet fisk. Vi kan aldri eliminere sykdom! Derfor er forebyggelse av sykdom en nødvendighet når vi holder dyr i fangenskap - akkurat som det er en nødvendighet å forebygge sykdom hos mennesker.

 

les mer

Dyrevelferdsmessige konsekvenser av vaksinasjon av fisk
Fisken og havet nr.  9 2006