Hopp til hovedteksten
100.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Torskekvoten i Barentshavet i 2007

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon har oppnådd enighet om en kvote på 424 000 tonn nordøstarktisk torsk for 2007. Det er positivt at det ble oppnådd enighet, og at partene gjennom det mener å legge til grunn en videreføring av forvaltningsregelen for torsk i Barentshavet.

- Fra et forskningssynspunkt er vi imidlertid bekymret over den høye fiskedødeligheten denne kvoten innebærer. Dersom det uregistrerte fisket fortsetter, vil det totale uttaket av torsk i 2007 medføre en fiskedødelighet som ikke vil være bærekraftig, sier forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, Ole Arve Misund.

 

 

Kvoteråd

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet