Hopp til hovedteksten
hi160.gif
Utskriftsvennlig versjon

Oppfølgingen av forvaltningsplanen for Barentshavet er igang

Som oppfølging av Forvaltningsplan Barentshavet har Regjeringen opprettet en rådgivende overvåkingsgruppe og et faglig forum for økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Begge gruppene er nå i gang.


Overvåkingsgruppens mandat er å koordinere gjennomføringen av overvåking i havområdet, sammenstille overvåkingsresultater og vurdere informasjon i forhold til et system med indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser. Overvåkingsgruppen ledes av Knut Sunnanå ved Havforskningsinstituttets Tromsøavdeling, og består av ca 20 representanter for myndigheter og forskningsinstitusjoner med ansvar for miljø- og ressursovervåking i havområdet.

Faglig forum har ansvar for oppfølging og koordinering av det samlede faglige arbeidet med økosystembasert forvaltning av havområdet, herunder å vurdere resultatene av det faglige arbeidet i forhold til forvaltningens mål, identifisere behov for tiltak og sikre formidling av det faglige arbeidet. Faglig forum ledes av Bjørn Fossli Johansen ved Norsk Polarinstitutt, med Cecilie von Quillfeldt som faglig koordinator. For øvrig består forumet av ca 20 representanter for myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Overvåkingsgruppen og Faglig forum skal levere korte årlige rapporter og utvidet statusrapport om tilstand og utvikling i havområdet i 2009. Disse rapportene skal danne en del av grunnlaget for revisjon av forvaltningsplanen i 2010.

 

 

Kontaktpersoner

Knut Sunnanå,
Havforskningsinstituttet, tlf. 77 60 97 32, mob. 90 08 46 99

Bjørn Fossli Johansen, Norsk Polarinstitutt, tlf  77 75 06 50, mob. 99 43 74 06

polarinst80.gif

hi160.gif

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet