Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nydannelse av hjerneceller - en målestokk for miljøpåvirkning?

Telling av nydannede hjerneceller under gitte miljøforhold kan være et nytt, følsomt og effektivt verktøy for å måle miljøpåvirkning på dyr. Hjernen reagerer trolig meget raskt, selv på lave verdier av ytre påvirkning. Med hjernen som indikator, holder forskere ved Havforskningsinstituttet nå på å undersøke om selv små og tilsynelatende ufarlige endringer i det ytre miljøet har noen effekt på nydannelse av hjerneceller.Larve av ”summerflounder”, behandlet med BrdU (grønt) og serotonin antistoff (rødt). Det er en kraftig cellevekst, særlig i hud, mens det er en påtakelig serotoninproduskjon sentralt i hodet, i tillegg til i gater langs gjeller og kjever.

Miljøeffekter på marine organismer er et stort og meget viktig forskningsfelt. Hjernen er det mest energikrevende og følsomme organet i kroppen, og evnen til å lage nye celler opprettholdes gjennom hele livet, både hos virveldyr og virvelløse dyr. Miljøet kan gi forskjell i antall ”hjernecellefødsler” per tidsenhet etter kort tid. Analyse-metoden de to forskerne fra Havforskningsinstituttet lærer (BrdU) gir informasjon om antall nerveceller som blir født over en gitt tidsperiode. Ved bruk av et spesielt mikroskop (konfokalt fluorescensmikroskop)  kan cellenes posisjon, antall og form sees og fotograferes i tre dimensjoner.

De to forskerne holder for tiden til på Beltz laboratoriet ved Wellelsey College, Massuchusetts, USA. Dette er et ledende laboratorium i utviklingen av denne metoden. De er invitert for et års gjesteforskeropphold på grunn av sin interesse for metoden, og erfaring fra miljørelaterte problemstillinger og en anvendt forskningsbakgrunn fra økologi og akvakultur som var savnet ved dette laboratoriet. I tillegg til Havforskningsinstituttet, har Norges forskningsråd og Biologisk institutt ved Universitetet i Bergen bidratt for å få dette til.

Denne vinteren er de i gang med grunnutdannelsen, der  oppdrettsmiljøets virkning på hjerneutvikling og atferd hos hummeryngel undersøkes. Metoden utvikles også for larver og yngel av marin fisk. Dette er nybrottsarbeid. Forskerne tror at mulighetene for å oppnå verdifulle resultater for miljø, oppdrett og velferd gjennom denne typen analyser, i direkte nærhet med naturlige og næringsmessige relevante miljøforhold, vil være meget store. Etter USA-oppholdet håper de å kunne få til å etablere et tilsvarende laboratorium ved Forskningsstasjonen Austevoll.

Av Gro og Terje van der Meeren, Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Austevoll,
p.t. ved  Beltz Laboratory, Wellesley College, Massachusetts, USA

 

 

Les mer om

Nydannelse av hjerneceller; en målestokk for miljøpåvirkning?