Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - November

Publisert: 02.11.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
Sorlandet_bokforside180.jpg

Fanget av bildet

Ny bok: Sørlandet - en naturlos gjennom Skjærgårdsparken.
Innholdsrik, vakker og folkelig. Ordene er betegnende for både boken og skjærgården den omhandler. Jan Atle Knutsen og Øystein Paulsen ved Forskningsstasjonen Flødevigen har bidratt til en fantastisk flott bok som både er lettlest, gir leseren opplevelser og har bilder som nesten kan ta pusten fra en. Det er jo tre ønsker på en gang, det…
Last ned:
Publisert: 02.11.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
Stromrigg_180.jpg

Ingen tegn til stopp i Golfstrømmen

Havforskningsinstituttet har undersøkt strømvariasjoner i den grenen av Golfstrømmen som går inn i Barentshavet. Analysene viser at selv om strømmen varierer mye, viser den på ingen måte tegn til å snu. Perioden 2001-2005 har vært den varmeste i Barentshavet siden begynnelsen av forrige århundre.

om snittene
Publisert: 27.11.2006 - Oppdatert: 23.04.2009

Nydannelse av hjerneceller - en målestokk for miljøpåvirkning?

Telling av nydannede hjerneceller under gitte miljøforhold kan være et nytt, følsomt og effektivt verktøy for å måle miljøpåvirkning på dyr. Hjernen reagerer trolig meget raskt, selv på lave verdier av ytre påvirkning. Med hjernen som indikator, holder forskere ved Havforskningsinstituttet nå på å undersøke om selv små og tilsynelatende ufarlige endringer i det ytre miljøet har noen effekt på nydannelse av hjerneceller.

Gro I. van der Meeren
Last ned:
Publisert: 13.11.2006 - Oppdatert: 06.05.2009
sildefiske2_eff200.jpg

Overforenklet dommedagsprofeti

Science-artikkelen ”Impacts of biodiversity loss on Ocean Ecosystem Services”* har fått mye oppmerksomhet i media den siste tiden. Den presenterer en fremskriving av en negativ utvikling i verdens fiskerier som tilsier total kollaps i 2048. Men det er grunnlag for å hevde at dette er basert på en overforenklet og til dels meningsløs fremstilling.

Publisert: 04.11.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
100.jpg

Torskekvoten i Barentshavet i 2007

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon har oppnådd enighet om en kvote på 424 000 tonn nordøstarktisk torsk for 2007. Det er positivt at det ble oppnådd enighet, og at partene gjennom det mener å legge til grunn en videreføring av forvaltningsregelen for torsk i Barentshavet.

Kvoteråd
Publisert: 28.11.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
hi160.gif

Oppfølgingen av forvaltningsplanen for Barentshavet er igang

Som oppfølging av Forvaltningsplan Barentshavet har Regjeringen opprettet en rådgivende overvåkingsgruppe og et faglig forum for økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Begge gruppene er nå i gang.

Knut Sunnanå
Publisert: 11.11.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
sproyte.jpg

Vaksineskader hos fisk kan og bør unngås

Vaksinasjon av oppdrettsfisk er helt nødvendig både ut fra miljøhensyn og ut fra dyrevelferdsmessige hensyn. Korrekte prosedyrer for vaksinasjon kan i stor grad føre til at man unngår skader på fisken. Det er likevel bekymringsfullt at enkeltindivider kan få uakseptable skader.

Dyrevelferdsmessige konsekvenser av vaksinasjon av fisk