Hopp til hovedteksten
Stromrigg_180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ingen tegn til stopp i Golfstrømmen

Havforskningsinstituttet har undersøkt strømvariasjoner i den grenen av Golfstrømmen som går inn i Barentshavet. Analysene viser at selv om strømmen varierer mye, viser den på ingen måte tegn til å snu. Perioden 2001-2005 har vært den varmeste i Barentshavet siden begynnelsen av forrige århundre.

Bildet over viser strømriggensom settes ut.
Foto: Randi Ingvaldsen, Havforskningsinstituttet

Strømundersøkelsen bygger på kontinuerlige strømmålinger av transporten av varmt, salt vann inn i Barentshavet siden 1997. I 2004 var det relativ lav innstrømning til Barentshavet, men ingen ekstraordinære endringer i strømmen ble observert. Dersom Golfstrømmen skulle ha stoppet i 10 dager slik som beskrevet av britiske forskere, ville dette ganske sannsynlig blitt observert også i Barentshavet.

Målingene i Barentshavet viser dessuten at innstrømningen av varmt vann har blitt styrket med bortimot 45 % siden 1997. Her må det riktignok tas med i betraktningen at målingene startet i en periode hvor innstrømningen til Barentshavet var litt under middels, men resultatet viser at denne strømmen er blitt sterkere. Langtidsserier av målt saltholdighet og temperatur i Barentshavet viser dessuten at tidsrommet 2001-2005 var den varmeste 5-årsperioden siden begynnelsen av forrige århundre. Og varmerekorder har blitt observert flere steder i 2006 i dette havområdet.

kart_stromsnitt600.gif

Kartet viser havstrømmene. Klikk på kartet for større bilde.

Havforskningsinstituttet tar jevnlige målinger av saltholdighet og temperatur på faste snitt langs hele kysten. I tillegg måles strømforholdene på snittet Fugløya-Bjørnøya.

Randi Ingvaldsen

 

Les mer

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet