Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Januar

Publisert: 13.01.2006 - Oppdatert: 15.04.2009
klynge_200.jpg

Økologiske effekter av kongekrabbe

Havforskningsinstituttet inviterer til seminar i Fiskeri- og kystdepartementet om Økologiske effekter av kongekrabbe. Seminaret avholdes 15. februar 2006, Kl 1230–1600.

Last ned:
Publisert: 27.01.2006 - Oppdatert: 15.04.2009
totalbestand180.jpg

Noen misforståelser rundt torskerådgnivning og overfiske

For nordøstarktisk torsk har det ikke kommet nye råd siden kvoterådet fra ICES ble gitt i juni 2005. Rådet med en anbefalt kvote for 2006 på 471.000 tonn dekker alt fiske. Det er altså ikke lagt inn noen ekstra margin for overfiske. Bestandsvurderinger de siste årene tyder dessuten på at veksten i bestanden har stoppet og nedgangen begynt, på grunn av overfiske.

Publisert: 11.01.2006 - Oppdatert: 15.04.2009
E.S.Grefsrud.jpg

To disputaser - Fiskeriøkonomi og Taskekrabbens spiseadferd på kamskjell

Cand. scient Ellen Sofie Grefsrud disputerer 13. januar 2006 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:”Predation on cultured and wild scallops Pecten maximus L. by the crab Cancer pagurus L.” Per Sandberg disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole fredag 13. januar med avhandlingen ”Some economic aspects of relevance for harvest rules for marine fish stocks”.

Per Sandbergs disputas
Publisert: 20.01.2006 - Oppdatert: 15.04.2009
tobis.jpg

Havforskningsinstituttet tilrår ikke gjenåpning av tobisfisket

På grunnlag av nedgang i tobisfisket, landingenes årsklassesammensetning og resultater fra det danske skjellskrapingstoktet i 2005 vil Havforskningsinstituttet sterkt advare mot enhver form for fiske som kan bidra til ytterligere å forverre den alvorlige situasjonen for tobis i Nordsjøen, og da spesielt i norsk økonomisk sone.

Publisert: 26.01.2006 - Oppdatert: 05.05.2009
Norskehavsboken180.jpg

Utmerkelse til Norskehavsboken

Tidsskriftet Choice har gitt Norskehavsboken, The Norwegian Sea Ecosystem, av Hein Rune Skjoldal m.fl. utmerkelsen "Outstanding Academic Title". Tidsskriftet leverer bokanmeldelser for akademiske bibliotek og har vurdert nesten 7000 bøker i forbindelse med denne klassifiseringen.

Publisert: 10.01.2006 - Oppdatert: 15.04.2009
is_sjo_200.jpg

EUs maritime politikk drøftes i Bergen

Som en del av prosjektet ”Europe of the Sea” samles 120 politikere, forvaltere, forskere og organisasjonsfolk i Bergen 16. og 17. januar for å diskutere EUs maritime politikk sett fra regionenes ståsted. ”Europe of the Sea”-prosjektet er etablert for å følge EUs arbeid med en grønnbok om europeisk maritim politikk.

prosjektet
Last ned: