Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 02.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
vintertokt400.jpg

Lite torsk, men mye hyse på vintertoktet

Resultatene så langt fra det årlige vintertoktet i Barentshavet viser ingen store overraskelser: gode forekomster av hyse, men moderate mengder torsk. Litt overraskende var det likevel å finne stimer av gytelodde på Fugløybanken, men vestlig gyting forekommer enkelte år. Litt gytelodde er også registrert på Øst-Finnmark. Lodde er det også i torskemagene på bankene utenfor Sørøya.

Publisert: 16.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
tegning200.jpg

Den som fisker finner...

Får du en merket fisk, f.eks. torsk eller blåkveite, har du funnet noe verdifullt. For merkene inneholder masse data, bl.a forteller de forskerne hvor fisken har vandret. For blåkveiten gjelder det å ta vare på både fisken og merket, men får du en merket torsk er vi interessert i merket og fiskens ørestein.

Last ned:
Publisert: 15.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
fb_150.jpg

Forskningsfaglig begrunnelse for nye forskningsfartøyer

Det er satt ned et utvalg som har bestått av representanter fra de ledende marine forskningsmiljøene i Norge; Universitetet i Bergen, Universitettssenteret på Svalbard, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, Høgskolen i Bodø, Forsvarets Forskningsinstitutt, Norges Fiskerihøgskole og Norsk Polarinstitutt. Utvalget fremmer en samlet innstilling.

ole.arve.misund@imr.no
Last ned:
Publisert: 31.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
torsk_sei220.jpg

Mindre skrei i nord og mer i sør

De endelige mengdeberegningene er ikke klare, men som de to foregående årene er de tetteste forekomstene av skrei registrert på Røstbanken og i området vest-sørvest av Røst/Skomvær. Foreløpige tall viser noe mindre skrei i den nordligste delen, mens det ble registrert noe mer skrei i den sørligste delen.

Erik Berg
Publisert: 01.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
petter-innleder402.jpg

Ministerbesøk ved forskningsstasjonen i Flødevigen

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen deltok på seminaret ”Kystforvaltning og næringsmuligheter i kystsonen” i Arendal 28. februar. Seminaret ble avsluttet med et besøk på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen.

Publisert: 01.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009

Havforskningsinstituttet om forvaltning av Barentshavet i Moskva

Havforskningsinstiuttet bidro med to innlegg på seminaret i Moskva 27. februar - 1. mars om forvaltning av Barentshavet. Forskningsdirektør Ole Arve Misund la fram definisjoner og internasjonale prinsipper, mens forsker Erik Olsen snakket om det vitenskaplige og informasjonsmessige grunnlaget for forvaltning av ressursene i Barentshavet.

Last ned:
Publisert: 14.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
slippkonf_200.jpg

Rapportslipp på Havforskningsinstituttet

Statusrapportene for 2006 - Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk presenteres på Havforskningsinstituttet i Bergen torsdag 30. mars kl. 1200. Da svarer instituttet på en rekke aktuelle spørsmål. Hva mener for eksempel Havforskningsinstituttet om Goliat?

IMR - Havforskningsinstituttet
Last ned:
Publisert: 23.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
lofotfjell220.jpg

Møt russiske og norske havforskere i Lofoten

Siden 1957 har russiske og norske havforskere hatt årlige møter for å planlegge felles aktivitet i kommende år og for å utveksle data fra egne tokt. I år foregår møtet om bord på Hurtigruta mellom Kirkenes og Svolvær.

Kari Østervold Toft
Publisert: 14.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
gyteomr_oljeblokker220.jpg

Flere millioner tonn sild i oljeblokkenes områder

Nye undersøkelser fra Havforskningsinstituttet viser at det i området for de utlyste oljeblokkene på mørekysten de siste ukene har befunnet seg nærmere to millioner tonn norsk vårgytende sild.

Toktrapporten
Publisert: 30.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
Sildelarver_28.03.06_220.jpg

Sildas rekruttering

Det tradisjonsrike sildelarvetoktet har akkurat startet, og de første målingene bekrefter at gytingen har vært vellykket på kjerneområdene utenfor Møre. Ca. 11 000 sildelarver ble målt under 1 kvadratmeter av overflaten, og det vil si at det omtrent er én sildelarve i gjennomsnitt per 10. liter nedover i sjøen.

Publisert: 06.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
figure_6_400.jpg

Spredning av sykdom

To nye artikler fra Havforskningsinstituttet setter søkelys på risikoen for spredning av smittefremkallende stoffer mellom marine populasjoner og hvordan vi forvalter risiko - særlig i henhold til EU-direktiv 91/67. Forfatterne av artikkelen "Eyes wide shut", mener det er et misforhold mellom den kunnskapen som finnes om flytting av organismer, de forhåndsregler som tas i denne forbindelse og de økonomiske konsekvensene av en eventuell smitteoverføring.

Last ned:
Publisert: 30.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
K_H06_forside180.jpg

Statusrapportene 2006 med høyaktuelle tema

Havforskningsinstituttets årlige oppsummering om kyst og havbruk og havets ressurser og miljø presenteres i dag når statusrapportene legges frem kl 1200. Kyst og havbruk 2006 gjør opp status for norsk akvakultur og en oppsummering av utfordringene langs kysten. Havets ressurser og miljø 2006 inneholder bl.a. en tilstandsrapport for økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Rapportene er nå tilgjengelig på imr.no

~les mer
Publisert: 21.03.2006 - Oppdatert: 05.05.2009
vintertokt220.jpg

Varmerekord i Barentshavet

Det har aldri vært så varmt i Barentshavet om vinteren før. Både norske og russiske observasjoner bekrefter dette. Den forrige varmerekorden for årstiden stammer fra vinteren 1938/39. Dette er konklusjonen etter et møte mellom forskere fra Havforskningsinstituttet og deres kollegaer fra havforskningsinstituttet i Murmansk (PINRO).

Harald Loeng
Publisert: 31.03.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
forv_plan220.jpg

Ansvarleg og framtidsretta forvaltingsplan

Havforskingsinstituttet sine faglege innspel er tekne omsyn til i framlegget til heilskapleg forvaltingsplan for Barentshavet som Regjeringa la fram i dag. Instituttet har vore sentral i arbeidet med planen, og er nøgd med at den kunnskapen vi har lagt inn er reflektert i dei føreslegne tiltaka.