Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet om forvaltning av Barentshavet i Moskva

Havforskningsinstiuttet bidro med to innlegg på seminaret i Moskva 27. februar - 1. mars om forvaltning av Barentshavet. Forskningsdirektør Ole Arve Misund la fram definisjoner og internasjonale prinsipper, mens forsker Erik Olsen snakket om det vitenskaplige og informasjonsmessige grunnlaget for forvaltning av ressursene i Barentshavet.

Formålet med seminaret i Moskva var å:

  • legge fram eksisterende kunnskap om påvirkning på Barentshavet av olje- og gassvirksomhet, fiskerier, skipstransport og ytre faktorer som langtransporterte forurensninger og klimaendringer samt diskutere konsekvensene av den samlede påvirkning
  • belyse prinsipper for økosystembasert forvaltning, herunder arbeidet med forvaltningsplanen for norsk del av Barentshavet
  • diskutere muligheten av å bruke en lignende modell for forvaltningen av russisk side av Barentshavet
  • peke ut områder for samarbeid mellom Norge og Russland for forvaltning av Barentshavet på faglig grunnlag

Deltakerne på seminaret var representanter fra aktuelle myndigheter, faglige institusjoner, næringslivet og frivillige organisasjoner fra norsk og russisk side.
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet