Hopp til hovedteksten
forv_plan220.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ansvarleg og framtidsretta forvaltingsplan

Havforskingsinstituttet sine faglege innspel er tekne omsyn til i framlegget til heilskapleg forvaltingsplan for Barentshavet som Regjeringa la fram i dag. Instituttet har vore sentral i arbeidet med planen, og er nøgd med at den kunnskapen vi har lagt inn er reflektert i dei føreslegne tiltaka.

Havforskingsinstituttet har arbeidd i nordområda sidan instituttet vart etablert i 1900. Ei sentral oppgåve har vore overvaking av dei biologiske ressursane, klima og forureining.

Sidan 2004 har vi gjennomført økosystemtokt i Barentshavet, tokt kor det vert henta inn kunnskap om alt som lever i havet, frå botnen til vassflata. I vår økosystemrådgiving set vi saman kunnskap om biologi, klima, fysikk og kjemi til eit heilskapleg råd for forvalting av havområda. Dette er viktig erfaring å ta med når vi no får ansvaret for å leia den rådgivande gruppa for overvaking av Barentshavet. Gjennom vår forsking skal vi leggje til rette for å tette kunnskapshola og leggje eit godt grunnlag for revisjonen av forvaltingsplanen i 2010.

  Kontaktpersonar:  
 • adm. dir. Tore Nepstad
  tlf. 55 23 85 19/mob. 99 32 86 02
 •  
 • Forskingsdirektør Ole Arve Misund
  tlf. 55 23 84 97/mob. 91 17 41 86
   
 • Informasjonssjef Kari Østervold Toft
  tlf. 55 23 85 38/mob. 91 38 06 29 
   

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

 • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
 • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
 • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet