Hopp til hovedteksten
tillatt_smolt350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Rømning av laks fra nøter med ulik maskevidde

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Havforskningsinstituttet nylig undersøkt sammenhengen mellom fiskestørrelse og maskevidde. Undersøkelsen har særlig fokusert på hva som er minste forsvarlige smoltstørrelse. En stolpelengde på 20mm gir en minste tillatte smoltvekt på 100 gram.

Fisken som var med i forsøkene vinteren 2005 - 2006 ble veid og målt i noten og etter å ha svømt gjennom noten. Forsøkene har vist at de største individene som klarer å rømme fra de ulike nøtene er 20 gram (15.5 mm Stolpelengde), 22.8 gram (16.5 mm), 35 gram (17.5), 37.2 gram (18.5) og 80 gram (20 mm stolpelengde).

Disse forsøkene er blitt gjennomført med laksepar som har noe høyere kondisjonsfaktor enn smolt. Dette betyr at smolten vil ha lettere for å rømme og at minimumsstørrelsen for smolt må være noe større. Vi anbefaler derfor at det legges inn en sikkerhetsmargin på 25 % i tallene.

Kontrollforsøk for å teste disse anbefalingene for maskevidde og smoltstørrelse på laks

Det ble i 2007 gjennomført nye forsøk for å teste tidligere anbefalinger angående maskevidde i nøter og smoltstørrelse. Denne gangen er forsøket gjennomført med høstsmolt av laks i størrelsen 25 til 120 gram.

Notmasken som strukket var 18 mm, ble målt nøyaktig med mikrometer og død laksesmolt ble prøvd presset gjennom masken. Dette er en maske som ligger mellom de to nøtene som ble testet i tidligere forsøk. Det er ikke mulig å presse en laksesmolt på 55 gram gjennom denne masken. Smolt på mellom 40 og 50 gram lot seg presse gjennom masken, men mistet alle skjell i prosessen. Smolt mindre enn 35 gram gikk gjennom masken uten betydelig skade. Dette betyr at våre tidligere anbefalinger er gyldige, men siden det var mulig å presse fisken gjennom, kan tabellen justeres slik at en er sikker på at noten holder fisken tilbake.

Tabell 2: Revidert tabell for minste tillatte smoltvekt ved utsett i nøter med maskestørrelse mellom 40 og 32 omfar.

360_1.gif

[Oppdatert 28.01.08]

 

Se også