Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 22.06.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
eremitt.jpg

80 km havbunn filmet

Etter fire ukers intens videodokumentasjon og prøvetaking er det første MAREANO-toktet avsluttet. Med unntak av mindre avbrudd grunnet dårlig vær og problemer med utstyr har kartleggingen på Tromsøflaket gått etter planen. Vi har filmet til sammen 80 km av havbunnen for å dokumentere bunnforhold og dyreliv, og prøver av sediment og dyr er tatt på 40 stasjoner.

MAREANO
Publisert: 16.06.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
forv.plan200.jpg

Havforskingsinstituttet i FN

I New York har FN sin Havrettstraktat vore på dagsorden den siste veka. Møtet har tittelen "United Nations Law of the Seas - Informal Consultative Process" og oppsummeringa herfrå skal fremjast som sak for FN si generalforsamling til hausten.

Publisert: 16.06.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
kommentarer220.jpg

ICES' forvaltningsråd for fiskeriene i 2007 med Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter ICES sitt råd om å ikke overskride føre-var-grensen for høstingsgrad av nordøstarktisk torsk i 2007, men presiserer at dette rådet ikke betyr at den vedtatte fangstregelen er forkastet av ICES. Behovet for bedre kontrolltiltak for å sikre at all fangst av torsk regnes mot de avtalte kvotene understrekes.

~ les mer
Publisert: 16.06.2006 - Oppdatert: 22.04.2009

Vanlig uer (Sebastes marinus)

ICES’ anbefaling og kommentarer Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat og fangstrater fra ...
Publisert: 16.06.2006 - Oppdatert: 22.04.2009

Snabeluer (Sebastes mentella)

ICES’ kommentarer og anbefaling Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser at bestanden er nær ...
Publisert: 02.06.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
kystensdag200.jpg

Kystens dag - en årlig festdag

Kystens dag 9. juni er den årlige festdagen for kysten. I år blir dagen markert med nærmere 30 arrangementer langs vår langstrakte kyst. Det blir åpne fyr en rekke steder, lekker tilberedt sjømat, spennende foredrag, båtturer, aktiviteter for barn og i Brønnøysund vil Fiskeri- og kystministeren kaste glans over arrangementet, med bl.a. utdeling av Fyrtårnprisen.

Kystens dag
Publisert: 01.06.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
brisling350.jpg

Prognoser for brislingfiske

For mange av de tradisjonelle brislingfjordene viste undersøkelsene høsten 2005 små forekomster av brislingyngel, noe som vil gi et fangstnivå i 2006 på tilsvarende nivå som i fjor. Sør i Ryfylke ser det ut til å være en bedring i forholdene sammenlignet med foregående år og ytterst i Oslofjorden ble det funnet stor, eldre brisling som representerer et ekstra fangstgrunnlag for ansjos-brisling.

Publisert: 29.06.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
grisetang220.jpg

Radioaktiv forurensning av norske kystområder

Nye undersøkelser Havforskningsinstituttet har gjort viser at tecnetium-99-konsentrasjonene i grisetang øker med alderen på tangen. Konsentrasjonene av dette radioaktive stoffet i marine organismer er generelt svært lave, men hummer og tang utpeker seg som de organismene som tar dette opp i seg. Selv om konsentrasjonene av tecnetium-99 i våre havområder har økt er den totale mengden av radioaktiv forurensning redusert.

Simulert spredning av utslipp fra Sellafield
Publisert: 14.06.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
rikt_liv.jpg

Rikt liv på bunnen i Stjernsund og Sørøysundet

Kraftig vind på kysten av Troms har ført til at FF "Håkon Mosby" ikke kunne gå ut på Tromsøflaket den siste uka. Kartlegging av havbunn og bunnfauna har derfor foregått i Stjernsund og Sørøysundet. Video fra de dype bløte bunnene i området viser flotte forekomster av sjøpenner og anemoner.

MAREANO
Publisert: 29.06.2006 - Oppdatert: 05.05.2009
tillatt_smolt350.jpg

Rømning av laks fra nøter med ulik maskevidde

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Havforskningsinstituttet nylig undersøkt sammenhengen mellom fiskestørrelse og maskevidde. Undersøkelsen har særlig fokusert på hva som er minste forsvarlige smoltstørrelse. En stolpelengde på 20mm gir en minste tillatte smoltvekt på 100 gram.

Frykter økt rømming av smolt
Last ned:
Publisert: 02.06.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
Eurogoos138.jpg

Tilstanden i Nordsjøen - 1. kvartalsrapport

Hvordan rant havstrømmene? Hvordan var temperaturforholdene? Hvordan var drivkreftene for økosystemvariabilitet? Høsten 2005 var Nordsjøen 2 grader varmere enn vanlig. Dette har endret seg gjennom vinteren. I nordlige og sentrale deler av Nordsjøen har temperaturen lagt så vidt over gjennomsnittet, mens det i sørlige og østlige områder av Nordsjøen har vært kaldere.

hein.rune.skjoldal@imr.no
Last ned:
Publisert: 13.06.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
traalspor_lite.jpg

Bunnkartlegging avdekker trålspor

Kartlegging av havbunnen på deler av Tromsøflaket utført av MAREANO-programmet (se kart) viser at store deler av bunnen er berørt av tråling. I visse områder er det vanskelig å finne strekninger på over 100 m som ikke er tydelig berørt. Forskerne fra Havforskningsinstituttet, som utfører undersøkelsene i samarbeid med NGU, vil imidlertid ikke trekke konklusjoner om eventuelle økologiske effekter før det pågående toktet er ferdig og resultatene analysert.

MAREANO
Publisert: 01.01.1970 - Oppdatert: 27.02.2009
overfiske.jpg