Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 05.07.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
figurmod_torsk400.jpg

700 millioner nye torskeungdommer i 2008

Rekrutteringen til torskebestanden i Barentshavet i 2008 blir vesentlig større enn i 2007. Det varsles en middels sterk årsklasse i 2008, mens tallene for 2007 indikerer en heller svak årsklasse. Dette viser resultatene fra en nyutviklet modell ved Havforskningsinstituttet.

Publisert: 07.07.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
graasteinbit.jpg

Glimt fra livet på 300 meters dyp

Det er ikke hver dag dyrene på Tromsøflaket får et lys i fleisen og ender på film. Her er en bildeserie av noen av skapningene forskerne registrerte under sin kartlegging av havbunnen tidligere i sommer.

MAREANO
Publisert: 04.07.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
Sjotre200.jpg

Seminar om marine verneområder og erfaringer fra utviklingsland

Fiskerifaglig Forum arrangerer seminar på Hurtigruten 24. til 25. oktober. Av tema som vil stå på dagsorden er begrepet vernede områder og følger av innføring av marine verneområder i utviklingsland. Det vil også bli diskusjoner omkring studier fra land som Norge har bistandssamarbeid med innen fiskerisektoren.

FAO
Publisert: 14.07.2006 - Oppdatert: 23.04.2009
Lunde-med-sild.jpg

Det yrer av sild og tobis i Vestfjorden

I disse dager viser to indikatorer at det står riktig bra til med sildebestanden og at rekrutteringen av sei i våre havområder er god denne sommeren. Den ene indikatoren er størrelsen på silda lunden bringer inn til ungene sine på Røst, den andre er hekkesuksessen til toppskarv.

Petter Fossum
Publisert: 06.07.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
12kamera180.jpg

Kan fiskens atferd brukes til å overvåke stressnivå i oppdrettsanleggene?

EU-prosjektet FASTFISH har som mål å finne atferdsdindikatorer som kan brukes til å gradere stressnivået hos oppdrettsfisk, samt å undersøke hvordan ulike akutte og kroniske stressfaktorer påvirker fiskens atferd, fysiologi og immunforsvar.

om FASTFISH-prosjektet