Hopp til hovedteksten
Norskehavsboken180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Utmerkelse til Norskehavsboken

Tidsskriftet Choice har gitt Norskehavsboken, The Norwegian Sea Ecosystem, av Hein Rune Skjoldal m.fl. utmerkelsen "Outstanding Academic Title". Tidsskriftet leverer bokanmeldelser for akademiske bibliotek og har vurdert nesten 7000 bøker i forbindelse med denne klassifiseringen.

23 000 boktitler var foreslått, 6964 av de foreslåtte ble vurdert og 682 av disse bøkene ble plukket ut til å stå på "annual Outstanding Academic Title list".

Titlene ble valgt ut fra deres høye vitenskapelige standard og fremragende presentasjon av stoffet. Det er også lagt stor vekt på viktigheten av kunnskapen som boken tilfører fagfeltet.

- Det er veldig kjekt å få en slik utmerkelse for det arbeidet som alle bidragsyterne til boken har gjort, sier redaktøren av Norskehavsboken, Hein Rune Skjoldal ved Havforskningsinstituttet. Han tar utmerkelsen som et tegn på at boken holder en høy faglig og vitenskapelig standard.

"The Outstanding Academic Titles" fra tidsskriftet Choice er kjent som de beste av de beste.

Forlaget gratulerer både bokens redaktør og Havforskningsinstituttet med den flotte utmerkelsen.

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet