Hopp til hovedteksten
E.S.Grefsrud.jpg
Utskriftsvennlig versjon

To disputaser - Fiskeriøkonomi og Taskekrabbens spiseadferd på kamskjell

Cand. scient Ellen Sofie Grefsrud disputerer 13. januar 2006 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:”Predation on cultured and wild scallops Pecten maximus L. by the crab Cancer pagurus L.” Per Sandberg disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole fredag 13. januar med avhandlingen ”Some economic aspects of relevance for harvest rules for marine fish stocks”.

Fakta om stort kamskjell

Familie: Pectinidae
Levetid: Over 20 år, 17–18 cm skall høyde, maks vekt 500–600 gram
Leveområde: Lever i en fordypning i bunnsedimentet og delvis dekket av sediment
Gyteområde og -tid: Gyter i sommerhalvåret. Befruktning fritt i vannmassene hvor larvene utvikler seg og bunnslår etter mer enn én måned
Føde: Både planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale
 

Kamskjell

Fakta om taskekrabbe

Latinsk navn: Cancer pagurus
Andre norske navn: Krabbe, rødkrabbe, paltosk, høvring, skryda
Orden: Tifotkreps (Decapoda)
Underorden: Krabber (Brachyura)
Familie: Cancridae
Størrelse: Ca. 26 cm skallbredde (hann), ca. 22 cm (hunn) 
Levealder: Trolig 20 år
Utbredelse: Kystfarvann fra Svartehavet, Middelhavet, Nord-Afrika til Finnmark. De viktigste områdene i Europa er rundt Storbritannia og Irland.
Gytetidspunkt/-område: Gyter i hele området om høsten
Føde: Spiser det meste av bunndyr
 

Taskekrabbe