Hopp til hovedteksten
is_sjo_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

EUs maritime politikk drøftes i Bergen

Som en del av prosjektet ”Europe of the Sea” samles 120 politikere, forvaltere, forskere og organisasjonsfolk i Bergen 16. og 17. januar for å diskutere EUs maritime politikk sett fra regionenes ståsted. ”Europe of the Sea”-prosjektet er etablert for å følge EUs arbeid med en grønnbok om europeisk maritim politikk.

Konferansens formål er å styrke dialogen om den europeiske maritime politikken. Temaene er knyttet til forskning, utvikling og innovasjon i Nordsjøen, Det baltiske hav, Norskehavet og Barentshavet.

Under åpningen av konferansen innleder blant andre John B. Richardson, leder av EU- kommisjonens spesialgruppe for maritim politikk. Det er første gang Richardson er i Norge som leder av denne gruppen. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen innleder om det norske perspektivet på denne prosessen.

Den maritime dimensjonen i EUs 7. rammeprogram er også tema under åpningen sammen med lokale og regionale myndigheters rolle.

Konferansen foregår på Hotell Admiral og åpner mandag 16. januar kl 1000. Arrangør er CPMR North Sea Commission i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, Rogaland fylkeskommune, CPMR Baltic Sea Commission og Havforskningsinstituttet. 

Les mer om prosjektet

Program

 

 

Kontaktpersoner:

Internasjonal koordinator Sverre Mauritzen
Vestlandsrådet
mob. 913 16 560

Informasjonssjef Kari Østervold Toft
Havforskningsinstituttet
Tlf.: 55 23 85 38 mob. 91 38 06 29
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet