Hopp til hovedteksten
imr_pinro_200.gif
Utskriftsvennlig versjon

Statusrapport for økosystemet i Barentshavet

I samarbeid med det russiske havforskingsinstituttet PINRO i Murmansk har Havforskingsinstituttet publisert ein grundig statusrapport for økosystemet i Barentshavet for 2005. Det er første gang ein slik samarbeidsrapport har blitt laga, og meininga er at dette skal bli ein årleg publikasjon.

imr_pinro_200.gif
I samarbeid med det russiske havforskingsinstituttet PINRO i Murmansk har Havforskingsinstituttet publisert ein grundig statusrapport for økosystemet i Barentshavet for 2005. Det er første gang ein slik
samarbeidsrapport har blitt laga, og meininga er at dette skal bli ein årleg publikasjon.

Av Jan Erik Stiansen

Rapporten har 122 sider og gir ein heilskapeleg oversikt over den samla kunnskapen om økosystemet som dei to institusjonane sit på. Sidan dette er den første rapporten, har det tatt noko tid å få den utarbeidd, men meininga er at den i framtida skal offentleggjerast på vårparten. I tillegg til status for siste året, inneheld rapporten ein generell del samt kapittel om effekt av fiskeri og forureining på økosystemet.

Rapporten er eit bidrag både i arbeidet med bestandsvurdering i ICES sin arbeidsgruppe AFWG (Arctic Fishery Working Group) og i implementeringa av Forvaltningsplanen for Barentshavet.

 

Les heile rapporten

Joint PINRO/IMR report on the state of the Barents Sea ecosystem 2005/2006