Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 15.12.2006
driftsbygning.jpg

Parisvatnet - 20 år med torskeoppdrett

Ein av pionerinstitusjonane innan utvikling av torskeoppdrett, Havforskningsinstituttet sin stasjon Parisvatnet, feirar i disse dagar sitt 20-årsjubileum.

Yngelproduksjon i poll
Publisert: 08.12.2006
lista.jpg

Rekordvarmt kystvann sør for Stad

Det varme været i høst har ført til rekordhøye temperaturer i kystvannet i hele Sør-Norge, med temperaturer på 3-3,5 grader over det normale for årstiden. Temperaturene i månedsskiftet oktober/november 2006 er de høyeste som er observert siden målingene startet i 1936.

http://atlas.nodc.no/stasjoner/
Publisert: 06.12.2006 - Oppdatert: 08.12.2006
kysttorsk.jpg

Marine arter på Rødlisten

Den nye Rødlisten over truede og utsatte arter inneholder nå også marine arter. Det er viktig å merke seg at ingen av fiskeslagene som gir grunnlag for de største kommersielle fiskeriene i Norge, blant annet nordøstarktisk torsk, er å finne på Rødlisten. Det bekrefter at disse bestandene forvaltes slik at de har stor nok gytebestand til å sikre rekruttering og gjenvekst.

Last ned:
Publisert: 22.12.2006
imr_pinro_200.gif

Statusrapport for økosystemet i Barentshavet

I samarbeid med det russiske havforskingsinstituttet PINRO i Murmansk har Havforskingsinstituttet publisert ein grundig statusrapport for økosystemet i Barentshavet for 2005. Det er første gang ein slik samarbeidsrapport har blitt laga, og meininga er at dette skal bli ein årleg publikasjon.

Joint PINRO/IMR report on the state of the Barents Sea ecosystem 2005/2006
Publisert: 21.12.2006 - Oppdatert: 15.09.2014
sverdfisk350.jpg

Sverdfisk - sjelden gjest men stadig oftere å se langs norskekysten

Den langsiktige temperaturutviklingen med varmere sjøvann langs norskekysten ser ut til å ha gitt hyppigere besøk av sverdfisk. Sammen med store forekomster av sild, makrell og kolmule gjør dette våre farvann mer attraktive for denne varmekjære arten.

fiskefunn.imr.no