Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 27.04.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
ekspertsenter.jpg

Sammen om ekspertsenter i undervannsteknologi

En klynge bedrifter og forskningsmiljøer i bergensregionen er blitt utnevnt til Norwegian Center of Expertise innen undervannsteknologi. Havforskningsinstituttet er en av flere store forskningsinstitusjoner som skal inn i ekspertsenteret sammen med kommuner i bergensregionen og tungvektere i næringslivet.

Pressemelding
Publisert: 03.04.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
fiskelarvehav220.jpg

Lite larver på Halten- og Sklinnabanken

Sildelarvetoktet: Vi har nå dekket gytefeltene på Møre, Haltenbanken og Sklinnabanken. Mens det var svært høye konsentrasjoner av sildelarver på Møre, var det nesten ingen larver på Halten- og Sklinnabanken.

Publisert: 06.04.2006 - Oppdatert: 21.04.2009
Sildelarve17mm220.jpg

Mindre sildelarver i nord

Sildelarvetoktet: Sildelarvetoktet går mot slutten og selv om konsentrasjonene her i nord er lavere enn på Møre, finner vi fortsatt mange larver. Vi har denne gangen også tatt stasjoner inne i Vestfjorden, men der fant vi ingen larver. Det var imidlertid relativt høye konsentrasjoner like sør for Vestfjorden og også i området rundt Røstbanken. I begge disse områdene fant vi en god del nyklekkede larver. Vi fortsetter nordover noen dager til og håper å finne nordgrensen til larvene før toktet avsluttes i Tromsø 10. april.

Publisert: 06.04.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
sildestim200.jpg

Utviklingen av sildestammen etter sammenbruddet (1970-2005)

”Gytebestanden var så lav at de under larvetoktet våren 1972 totalt fant to larver langs hele Norges kyst” Det som reddet NVG-silda da den nærmest ble ...
Publisert: 05.04.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
Hoppekreps(Kopepode)220.jpg

Silda i larve- og yngelperioden

Å spise eller bli spist, det er spørsmålet. Sildelarvene klekkes til en kamp for livet. De svømmer oppover i sjøen mot lyset, for å finne mat, men der lurer også farene.

Publisert: 10.04.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
skreitokt.jpg

Mindre skrei enn i fjor

Dette er tallenes tale fra Havforskningsinstituttets årlige skreitokt. Toktet ble i år gjennomført med FF ”Johan Hjort” i perioden fra 17. mars til 6. april, og dekket området fra Malangsgrunnen sør til Røst samt Vestfjorden. Toktleder Erik Berg melder om et vellykket tokt med god dekning og prøvetaking.

Publisert: 19.04.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
Merkegjeng220.jpg

Vellukka sildemerkingstokt

MS ”Nybo” på sørtur etter eit vellukka sildemerkingstokt. 32 150 sild har fått kvar sitt merke vel plassert i buken. 90 % av silda som er merkt er av den sterke 2002-årsklassen. Det er sein gyting av fyrstegongsgytarar av 2002-årsklassen.