Hopp til hovedteksten
gos180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Verdens mest avanserte forskningsfartøy ?G.O. Sars? til Oslo

Norge tok i bruk verdens mest avanserte forskningsfartøy sommeren 2003. Til nå har fartøyet vært på havet i vitenskaplig arbeid i overkant av 750 døgn og det er blitt et viktig redskap i overvåkningen av ressursene og miljøforholdene i våre havområder.

Pressemelding 22.11.05


Onsdag 23. november legger fartøyet til kai i Oslo, og blir der til og med fredag 25. november. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen besøker fartøyet onsdag kl. 1130 (se egen pressemelding fra FKD).

Videre utover i uka får fartøyet besøk både av stortingsrepresentanter og andre sentrale samarbeidspartnere.

Mye av utstyret om bord i ”G.O. Sars” er utviklet i samarbeid med norsk teknologisk industri. Under oppholdet i Oslo arbeides det blant annet med å teste ut en ny multistråle-sonar i samarbeid mellom franske IFREMER, SIMRAD og Havforskningsinstituttet.

”G.O. Sars” går fra Oslo på et tre ukers økosystemtokt i Nordsjøen. En rekke eksperter på fiskeressurser, klima og internasjonalt fiskerirelatert samarbeid vil være om bord i fartøyet under oppholdet i Oslo.

Om Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er et nasjonalt rådgivings- og forskningsinstitutt, eid av Fiskeri- og kystdepartementet. Instituttet driver forskning og rådgiving knyttet til marine økosystem og akvakultur.

Havforskningsinstituttet er det største marine forskningsmiljøet i Norge med en høyt kvalifisert vitenskapelig stab, høyteknologiske forskningsstasjoner, laboratorium og forskningsfartøyer. Instituttet har hovedkontoret i Bergen og avdelinger i Austevoll, Flødevigen, Matre og Tromsø.

Det er Havforskningsinstituttets hovedansvar å levere råd til styresmakter, samfunn og næring i spørsmål knyttet til økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen, den norske kystsonen og innen akvakultur. Instituttet har en stor bistandsrettet aktivitet gjennom Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid.