Hopp til hovedteksten
sild_i_stim180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Endelig - store stimer funnet

Forskningsfartøyet Johan Hjort har siden 12. november undersøkt overvintringsområdene til norsk vårgytende sild fra Røstbanken og nordover til 70º 15’ .


I området 70º 15’N og mellom 15º-17ºØ ble det i natt (17/11) gjort gode registreringer av sild. Silden stod om natten i til dels meget store stimer fra ca 50 meter og ned til 250 meter. Om dagen senket stimene seg ned til 200-230 meter. Gjennomsnittsvekt i 3 trålfangster lå fra ca 250 til 280 gram. Dette er som forventet lavere enn det som er fisket inne i Vestfjordsystemet. Silden ute i havet består stor sett av en blanding av 1998, 1999 og 2002 årsklassene.

Gruppefordeling i fangsten med 250 grams gjennomsnittsvekt var:

Gruppe 1 36%  >300gr
Gruppe 2 42%  200-300gr
Gruppe 3 22%  125-200gr

Toktet fortsetter nordover langs kanten mot 72º 30’N. Sildeforekomstene i Ofotfjorden og Tysfjord vil bli målt 26-27 november.

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet