Hopp til hovedteksten
MONCOZE-kart_200PX.jpg
Utskriftsvennlig versjon

MONCOZE

Havforskningsinstituttet har, i samarbeid med Nansensenteret og Meteorologisk institutt, utviklet et av verdens mest avanserte operasjonelle system for å forbedre kapasiteten til rutinemessig overvåkning, varsling og forvaltningsrådgivning av kystens marine miljø og økosystem, kalt MONCOZE.


Av Anette W. Petersen

MONCOZE, som står for MONitoring the COastal Zone Environment, er en nettbasert løsning.
- På nettsidene moncoze.met.no kan man studere inntil 7-dagers varsler, inklusiv forutgående utvikling, av strøm, temperatur, saltholdighet, næringssalter, klorofyll, alger og oksygen i Skagerrak og langs kysten av Vestlandet, forteller forsker Einar Svendsen.

Dette systemet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Nansensenteret, Meteorologisk institutt og Havforskningsinstituttet, og har vært delfinansiert av forskningsrådet.
- Dette er et av verdens mest avanserte operasjonelle system for å forbedre kapasiteten til rutinemessig overvåkning, varsling og forvaltningsrådgivning av kystens marine miljø og økosystem, forteller Svendsen. – Vi har utviklet det ved å integrere og harmonisere data fra ulike kilder (satellitt og in-situ) med atmosfæriske drivkrefter og eksisterende havmodeller og systemer for dataassimilasjon.

Barentshavet er neste utfordring

Et liknende system for Barentshavet vil bli utviklet i de nærmeste årene.
- Her er det fremdeles store mangler i vår evne til å forstå, beskrive og varsle variabiliteten i økosystemet. Dette skyldes blant annet utilstrekkelige observasjoner og kvantitativ integrert kunnskap om de viktigste prosessene, som blant annet kan resultere i uheldig ressursrådgivning Det er også en økende fare for akutt forurensning. Det er derfor et klart behov for å integrere  eksisterende og nye data med de beste numeriske modeller for å være best mulig forberedt til å håndtere fremtidens fluktuasjoner og endringer.

 ~ les mer på moncoze.met.no
~ se nettsiden til forskningsgruppen Oseanografi- og klima