Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 19.07.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
srommer_liten.jpg

Ny rapportserie om de fysiske miljøforholdene i Nordsjøen

Det er vist at endringer i havstrømmene og variasjoner i rekrutteringen til fiskebestander i Nordsjøen henger sammen. Prosjektet NORSEPP har som formål å fremskaffe oppdatert informasjon om strømmene og vannmassene i Nordsjøen og fremme bruken av slik informasjon ved vurderinger av fiskebestandene. Fra i år skal det lages kvartalsvise rapporter om de fysiske miljøforholdene i Nordsjøen.

Publisert: 14.07.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
torsk150.jpg

Torsken er et skolelys!

Det er en populær myte at fisk bare kan huske noen få sekunder. Dette skulle tilsi at fisken hadde en dårlig evne til læring. Våre forsøk har vist at torsk ikke har problemer med å huske sammenhenger de har lært tre måneder tidligere.

Last ned:
Publisert: 07.07.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
baruna200.jpg

Tsunami-tokt utanfor Indonesia

Frå 24. juli og fram til 18. august skal forskarar frå Havforskingsinstituttet delta på eit tokt utanfor Sumatra. Målet med toktet er å finne ut kva øydelegingar jordskjelvet og den påfølgjande tsunamien i desember i fjor har gjort på det marine livet, til dømes på fiskebestandar og oppvekstområde for fisk.