Hopp til hovedteksten
inne_matre_180x120px.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Stasjonene setter Havforskningsinstituttet på verdenskartet

Havforskningsinstituttets forskningsstasjoner på Austevoll,Matre og i Flødevigen setter forskerne i stand til å gjøre eksperimentelle forsøk som er unike i verdenssammenheng. Der drives det både havbruksforsking og generelle marinbiologiske forsøk som gjør Norge ledende innenfor havbruksforskning og økonsystembasert forvaltning.


Av Anette W. Petersen

MatreSjoeanlegg_180x120px2.jpg
- Disse stasjonene er utviklet både for å drive havbruksforskning og generelle marinbiologiske forsøk, forteller forskningsleder Geir Lasse Taranger. Her fins det kar til fisk og andre marine organismer, merder i sjø og poller, det vil si avstengte sjøvannslokaliteter der vi kan simulere små økosystemer.

Tidligere hadde forskningsstasjonene i stor grad fokus på næringsutvikling innen havbruk, mens de nå i større grad skal svare opp myndighetenes og samfunnets behov for bedre rådgivning for forvaltning av havbruk og marine økosystem.
- Dette krever  kostbare og spesialiserte fasiliteter, og vil til dels være noe forskjellig fra forsøksfasilitetene som næringen vil trenge framover, sier Taranger. 

Fokuserer på miljø og fiskevelferd

inne_matre_180x120px2.jpg
- Forskningsstasjonene har i de senere årene blitt videreutviklet slik at vi nå kan ha bedre eksperimentell kontroll av blant annet miljøfaktorer. Det nyeste eksempelet er utbyggingen av forskningsstasjonen i Matre, der vi får mye bedre kontroll med vannkvalitet og andre miljøforhold.

Dette gjør forskerne i stand til å teste komplekse biologiske problemstillinger som myndighetene trenger for å bygge ut et forsvarlig rammeverk innenfor både oppdrett og fiskeri.
- Fiskevelferd er et av de områdene som nå får økt fokus. Vi har lite kunnskap om hvordan fisken oppfører seg i merdene. Med de nye fasilitetene i Matre vil vi kunne gi bedre råd til myndighetene i forhold til fisketetthet og krav til miljø for laksefisk i oppdrett. Tilsvarende prosesser er i gang for marine arter.

Unike forsøksdyr

Det biologiske materialet, det vil si forsøksdyrene, er en del av den unike infrastrukturen på forskningsstasjonene. Forskerne har blant annet samlet inn ulike torskestammer og spesielle stammer av laksefisk. Å utvikle populasjoner med forsøksdyr som er tilpasset forskernes spesielle behov tar svært lang tid.
- For vår bruk vil det være lite hensiktsmessig å kjøpe forsøksdyrene hver gang vi trenger de. Det ligger for eksempel mange års forskning bak utviklingen av genetisk merket torsk, så det er ikke noe man anskaffer i en fei.

Sterkt konkurransefortrinn

lab_austevoll_180x120px.jpg
- Den tette koblingen mellom forskningskompetanse og infrastruktur har vært et viktig konkuransefortrinn, blant annet i forhold til EU, hvor vi i løpet av de siste årene har deltatt i mer enn 75 forskningsprosjekter.
- Vi bygger nå ut forskningsstasjonene og tilpasser dem slik at vi kan møte framtidens utfordringer og myndighetenes behov. Det setter oss i stand til å konkurrere på et høyt internasjonalt nivå innen marin forskning.

 

 

les mer

Havforskningsinstituttet Austevoll

Havforskningsinstituttet Matre

Havforskningsinstituttet Flødevigen