Hopp til hovedteksten
logo-paa-pipe_150px.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Blå-grønn matallianse ? Havforskningsinstituttets høringsuttalelse

Havforskningsinstituttet mener at det er betimelig at en gjennomgår organiseringen av forskningen både i ”blå” og ”grønn” sektor. Det hadde vært ønskelig med en bedre integrering mellom de involverte institutter. Derfor er vi skuffet over at innstillingen i hovedsak konsentrerer seg om ”blå” sektor, og vi ser få områder hvor det legges til rette for å hente ut synergier mellom de to sektorene. Slik innleder styret ved Havforskningsinstituttet sin høringsuttalelse til blå-grønn matallianse.


Styret ved Havforskningsinstituttet leverte sin høringsuttalelse til innstillingen om blå-grønn matallianse mandag 31. januar 2005. I hovedpunktene heter det at:

  • Havforskningsinstituttet er positiv til etablering av en felles faglig arena og mener at dette kan skje uavhengig av hvilken restrukturering som velges.
  • Havforskningsinstituttet foreslår en annen deling av infrastruktur både nasjonalt og i europeisk sammenheng. Etablering av ett felles infrastrukturselskap er feil vei å gå.
  • Havforskningsinstituttet mener at gjennomgangen av ”blå” og ”grønn” sektor har vært ubalansert, og at utvalgets forslag i hovedsak er en omstrukturering av blå forskning.
  • Ny struktur må være forankret i forskningsmeldingen som kommer våren 2005.
  • Utvalget understreker at man ønsker mindre fragmentering og bedre integrering i næringsrettet forskning. Havforskningsinstituttet er bekymret for at foreslått restrukturering kan føre til ytterligere fragmentering av forskning for samfunn og forvaltning.

~ Les hele høringsuttalelsen

~ Se alle høringsuttalelser til innstillingen

Kontaktpersoner

Styreleder Leiv Grønnevet, mob. 90 15 45 93
Administrerende direktør Tore Nepstad, tel 55 23 85 19 / mob. 99 32 86 02
Forskningsdirektør Ole J. Torrissen, tel 55 23 63 71 / mob. 90 83 95 56 
Informasjonssjef Jo Høyer, tel. 55 23 85 21 / mob. 95 11 92 16

Pressemelding 31.01.05