Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 23.02.2005 - Oppdatert: 23.04.2009
akvastasjon_150px.jpg

Havforskningsinstituttet deler havbrukserfaringer med Namibia

Oppdrettsteknologi, fôr for akvakultur, forurensing og sykdomsforebygging var blant temaene Havforskningsinstituttets forskere bidro med på”Aquaculture Investors Conference”, som ble arrangert i Namibia etter initativ fra den norske fiskeri- og kystministeren.

om fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid
Publisert: 23.02.2005 - Oppdatert: 25.01.2012
Otolitt kysttorsk vs skrei

Kysttorsk og skrei - hvorfor må vi skille mellom disse bestandene?

For å kunne si noe om størrelse og utvikling i en fiskebestand er det svært viktig å vite hvor mye som blir tatt ut av bestanden i form av fiske. Dette gir oss grunnlag for å estimere dødelighet i bestanden, uten et mål for dødelighet er det vanskelig å si om bestanden øker eller minker. Havforskerne støtter seg vanligvis til den offisielle fangststatistikken når dødelighet i bestanden skal beregnes.

kysttorsk
Publisert: 15.02.2005 - Oppdatert: 23.04.2009
vintertokt-kart-2004_600px2.jpg

På vintertokt i Barentshavet

I disse dager telles og måles bunnfiskartene norsk arktisk torsk, hyse og uer i Barentshavet. Det er Havforskningsinstituttets to forskningsfartøy "G.O.Sars" og "Johan Hjort" som er på det årlige vintertoktet, og med hjelp fra det russiske fartøyet "Smolensk" blir også russisk sone kartlagt.

Publisert: 14.02.2005 - Oppdatert: 23.04.2009
torskelyd-vg_250px.jpg

Torsken kurtiserer også...

Det er ikke bare hos oss mennesker at det må litt ekstra anstrengelse til for å sjarmere det annet kjønn. Hos torskehannene er lyden helt essensielt for å tiltrekke seg hunnene. – Uten lyd i gyteforspillet blir det neppe noe gyting. Det er et nødvendig samspill for å komme i stemning, forteller forsker Aud Vold Soldal. Torskens Valentinsdag er imidlertid først i mars-april.

Hør eksempler på fiskelyder
Publisert: 10.02.2005 - Oppdatert: 23.04.2009

Viktig for Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet har i over hundre år hatt en sentral rolle i utviklingen av norsk fiskeri- og havbruksnæring. For å kunne levere kunnskaper om disse forholdene til samfunnet, er det bygd opp en betydelig infrastruktur med forskningsfartøyer, havbruksstasjoner, og mange laboratorier.

Publisert: 21.02.2005 - Oppdatert: 23.04.2009
Nye-sjoanlegg-III_150.gif

Sjøanlegg for framtida

Havforskingsinstituttet sitt nye sjøanlegg på stasjonen i Austevoll, vert feira med ei opningsmarkering tysdag 22. februar. Det nye anlegget er det første i landet som blir totalsertifisert i samsvar med krav i norsk standard for flytande oppdrettsanlegg, NS 9415. – Vi har fått ein særs tenleg og framtidsretta plattform for merdbasert forsking, seier stasjonsleiar ved Austevoll Havbruksstasjon, Torfinn Grav.

Havforskningsinstituttet Austevoll