Hopp til hovedteksten
laks200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Rømt laks på dypt vann

Havforskningsinstituttet følger oppdrettslaks som er merket og satt ut i Hardangerfjorden. De foreløpige resultatene viser at laksen går nær overflaten mesteparten av tiden. Vi har imidlertid fanget opp bevegelsene til et individ som viser at oppdrettslaks som nylig har sluppet fri, kan endre adferden totalt i forhold til livet i merden.


figur_stor.jpg
En av laksene på ca. tre kg tok seg en tur ned på 80 meters dyp allerede to timer etter at den ble sluppet fri. Ti dager senere ble denne fisken lokalisert på nytt. Figuren viser hvordan den da i løpet av åtte timer dykket gjentatte ganger ned til over 200 meters dyp. Dette indikerer at fisken kan ha et bredt adferdsrepertoar selv om den har levd hele livet i kultur.

figur_stor2.jpg
Hensikten med disse simulerte utslippene av oppdrettslaks er å øke kunnskapen om oppdrettslaksens adferd etter rømming. Slik kunnskap har betydning for å vurdere hvordan rømming kan påvirke miljøet, og for å forbedre eventuelle tiltak når fisk har sluppet fri.

_strek3.gif

les mer

Sporing av rømt oppddrettslaks - kan vi nytte laksens naturlege eigenskaper?
(09.08.05)