Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 11.08.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
stand.jpg

Havforskingsinstituttet på Aqua-Nor 2005

Tirsdag 9. august opna verdas største oppdrettsmesse i Trondheim – og Havforskingsinstituttet var sjølvsagt på plass. I år har vi ein stand med tittelen Akvakultur – berekraftig verdiskaping i kystsona, og vi løftar fram både akvakulturforskinga vår og det vi gjer i kystsona.

Publisert: 18.08.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
laksefjord.jpg

Havforskningsinstituttets syn på nasjonale laksefjorder

Overvåkingsprogrammet må målrettes Havforskningsinstituttets kommentar til forslag til overvåkings- og evalueringsprogram for nasjonale vassdrag og laksefjorder konkluderer med at det ikke er målrettet nok.
Publisert: 18.08.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
laks200.jpg

Rømt laks på dypt vann

Havforskningsinstituttet følger oppdrettslaks som er merket og satt ut i Hardangerfjorden. De foreløpige resultatene viser at laksen går nær overflaten mesteparten av tiden. Vi har imidlertid fanget opp bevegelsene til et individ som viser at oppdrettslaks som nylig har sluppet fri, kan endre adferden totalt i forhold til livet i merden.

Sporing av rømt oppddrettslaks - kan vi nytte laksens naturlege eigenskaper?
Publisert: 09.08.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
sporing.jpg

Sporing av rømt oppddrettslaks - kan vi nytte laksens naturlege eigenskaper?

Ifølgje fiskeriforvaltinga er det knytt stor uvisse til kor mykje laks som faktisk rømer frå norske oppdrettsanlegg. Kor kjem dei frå, rømlingane, og kva er den relative fordelinga av rapportert og urapportert røming? Innleiande arbeid ved Havforskingsinstituttet har vist at DNA-markørar og nyutvikla statistiske testar i mange tilfelle gir høve til identifisering av laks med god presisjon.

Publisert: 10.08.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
grim_berge.jpg

Tidligere forskningssjef Grim Berge er død

Grim Berge, født 13.03.22, døde 3. august. Han var utdannet ved Universitetet i Oslo og tiltrådte som vitenskapelig assistent ved Havforskningsinstituttet i 1953 hvor han hadde sin arbeidsplass inntil han ble pensjonert i 1989.

Publisert: 15.08.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
baruna200.jpg

Tsunami-toktet er ferdig

At det er mykje slam og sand på korallreva utanfor Sumatra er eit av funna etter tsunami-toktet som no er i avslutningsfasa. I følgje Bjørn Serigstad har toktet gått etter planen, og forskarane som deltek har fått god dokumentasjon av forholda i havet utanfor Indonesia. I tillegg har dei fått kartlagt ein del av endringane som har skjedd på botnen etter jordskjelvet og tsunamien i vinter.

Publisert: 10.08.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
1008_vaer_150px.gif

Følg forskerne i Barentshavet

De tre norske forskningsfartøyene G.O. Sars, Johan Hjort og Jan Mayen har lagt ut på økosystemtokt i Barentshavet, sammen med to russiske forskningsfartøyer. På Havforskningsinstituttets nye nettportal for Barentshavet inviterer de nå alle som vil til å være med som toktdeltager – virtuelt, vel og merke.

Barentshav-portalen
Publisert: 09.08.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
tokt.jpg

Lite lus på smolt i Hardangerfjorden

For andre år på rad er det observert lite lus på utvandrende smolt av villaks i Hardangerfjorden. Laksesmolt som var satt ut for å spesielt studere det lokale smittepresset hadde også lite lus. Den ville laksen har derfor trolig hatt gode forhold under årets utvandring i Hardanger.