Hopp til hovedteksten
tokt.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Lite lus på smolt i Hardangerfjorden

For andre år på rad er det observert lite lus på utvandrende smolt av villaks i Hardangerfjorden. Laksesmolt som var satt ut for å spesielt studere det lokale smittepresset hadde også lite lus. Den ville laksen har derfor trolig hatt gode forhold under årets utvandring i Hardanger.

 

Pressemelding 09.08.05

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus