Hopp til hovedteksten
1008_vaer_150px.gif
Utskriftsvennlig versjon

Følg forskerne i Barentshavet

De tre norske forskningsfartøyene G.O. Sars, Johan Hjort og Jan Mayen har lagt ut på økosystemtokt i Barentshavet, sammen med to russiske forskningsfartøyer. På Havforskningsinstituttets nye nettportal for Barentshavet inviterer de nå alle som vil til å være med som toktdeltager – virtuelt, vel og merke.

 Barentshavet dekker et område på omtrent 1,4 millioner kvadratkilometer  - det er nesten fire ganger så stort som Norge. Dette havområdet er vårt største og viktigste marine matfat, der fisk til en verdi av over 5 milliarder kroner høstes årlig. Tre ganger i året er norske og russiske forskere på såkalte økosystemtokt, for å overvåke hele det marine økosystemet fra reker til hval. I høst, i de to månedene fra 1. august til 30. september, skal fem forskningsfartøy kartlegge hele Barentshavet fra kysten av Troms og Finnmark til iskanten nord av Svalbard.

- Det er både spennende og lærerikt å være på tokt, sier toktkoordinator Erik Olsen. Derfor inviterer han alle som vil til å være med om bord, som virtuell toktdeltager. Ved følge med på Barentshav-portalen (www.imr.no/Barentshavet) kan man lese dagbok fra forskerne i Barentshavet, følge fartøyenes posisjoner, følge med på hvor mye torsk de fanger,  og se hva de ellers finner. 
- Denne portalen åpner en ny mulighet for å følge med på det vi finner etter hvert som vi finner det, i stedet for å måtte vente på rapporter og pressemeldinger i etterkant av toktet.

Etter toktet, i oktober, samles norske og russiske forskere til et møte i Murmansk for å påbegynne analysen av de innsamlede data og skrive en toktrapport som danner grunnlaget for forvaltningsråd for Barentshavet.

Økosystemtokt

Moderne havforskning er i ferd med å flytte sitt fokus fra enkeltbestander og fysiske forhold som strøm og  temperatur til å se på økologiske sammenhenger. Fra 2002 har Havforskningsinstituttet gjennomført såkalte økosystemtokt i Barentshavet. Økosystemtoktene har som mål å overvåke alle komponenter av økosystemet fra toppredatorer som hval og sjøfugl, via fiskebestandene i vannmassene, fisk og organismer på bunnen til planteproduksjonen og de fysiske miljøforholdene som ligger til grunn for hele systemet.


Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet