Hopp til hovedteksten
tobis_150px.gif
Utskriftsvennlig versjon

Skal undersøke tobisbestanden

For første gong skal Havforskingsinstituttet gjennomføre eit mengdemålingstokt på tobis i norsk sone. Toktet blir gjennomført på tobisfelta vest av Egersundbanken frå 13. april og to veker framover. I fjor var det ein kraftig svikt i fisket etter tobis, og det er noko av grunnen til at dette toktet vert gjennomført no.


Sidan tobis er ein fisk som lever nedgreven store delar av døgeret, er det vanskeleg å ta mengdemålingar på den.
- Toktet vert også eit metodeforsøk der vi skal teste ut både akustiske målingar og mengdemåling med hjelp av grabb-, skrape- og trålprøver. I tillegg skal det brukast fotoutstyr til undersøkingane, seier Odd Smedstad som er toktleiar på dette toktet.

I tillegg til å sjå på kor mykje tobis det er, skal forskarane gjere undersøkingar av plankton.
- Vi vil ha døgn-stasjonar der vi tek plankton-prøver når tobisen går opp frå og ned i botnen. I tillegg vil vi ta mageprøver av tobis for å samanlikne desse med planktonprøver tatt frå sjøen, seier Smedstad.

Prosjektet med mengdemåling av tobis, er eit forprosjekt for ein søknad om eit større prosjekt til neste år. Toktet vert gjort med ”Johan Hjort”.

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak