Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Klar nedgang i mengde kolmule på gytefeltene

Havforskningsinstituttet har nylig gjennomført årets mengdemåling av kolmule på gytefeltene vest av De britiske øyer. Resultatene fra årets tokt viser en nedgang i gytebestanden i forhold til foregående år på 30 prosent i antall. Nedgangen i biomassen er beregnet til 25 prosent. Grunnen til at nedgangen er større i antall er at det i år ble funnet færre unge individer i gytebestanden enn tidligere.

Pressemelding 22.04.05


Nedgangen i mengde er klar og bekrefter synet som Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har om at dagens høstingsnivå ikke er bærekraftig. Det er særlig bekymringsfullt at det er en nedgang i andel unge individer. Dette er de årsklassene som skulle opprettholde gytebestanden i de kommende årene. Årsaken er sannsynligvis at det har vært et for stort fiskepress på ung kolmule i Norskehavet i sommerfisket i de siste årene.

På dette grunnlag anbefaler Havforskningsinstituttet at man følger rådet fra ICES for 2005 der det ble tilrådd et maksimalt uttak på 1 million tonn.  Dersom årets fiske opprettholdes på det nivået som det har vært på i de to siste årene (mer enn 2 mill tonn årlig uttak) vil vi oppleve en enda større reduksjon i gytebestandsmengde til neste år.

Kolmuletoktet gjennomføres over seks uker med internasjonal deltagelse og gytebestanden av kolmule beregnes ved hjelp av ekkolodd.

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule