Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - September

Publisert: 17.10.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
oeyepaal.jpg

Alvorlig for industrifisk i Nordsjøen

ICES' anbefalinger for 2005: Tobis og øyepål i Nordsjøen viser sviktende reproduksjonsevne og har lave gytebestander. Det er derfor ikke grunnlag for fiske av øyepål, og tobisfisket bør kontrolleres nøye for at fiskepresset i 2005 ikke blir for høyt og at nok fisk overlever til å gyte i 2006.

~ mer om tobis
Publisert: 14.09.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
byttedyr.jpg

Hva spiser torsken til middag?

Mesteparten av torsken vi kjøper i butikken i Norge, har tilbrakt store deler av livet i Barentshavet, der den er en viktig del av økosystemet. Organismene i et økosystem påvirker hverandre mest ved å spise hverandre. Derfor gir svaret på spørsmålet ”Hvem spiser hvem, og hvor mye?” viktig informasjon om hvordan økosystemet fungerer.

Hva spiser torsken til middag?
Publisert: 22.09.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
o-skjell_eksportutvalget_20.jpg

Hva spiser vi om 20 år?

Matkulturen er i stadig utvikling. Det er ikke lenge siden pizza, vårruller, kebab, taco og tortillas var fremmedelementer på norske spisebord. Mye av utviklingen handler om en matkulturell internasjonalisering, men også sterke, kommersielle krefter legger føringer for å styre forbruksmønsteret vårt.

Publisert: 23.09.2004 - Oppdatert: 30.04.2009
lakselustokt.jpg

Noreg forplikta til å sikre villaksen

Høyringsuttale: Havforskingsinstituttet støttar opprettinga av nasjonale laksevassdrag og -fjordar. Det er imidlertid eit krav at det samstundes vert iverksett eit godt overvakingsprogram for kyst og fjord som skal liggja til grunn for ei evaluering og eventuelt revidering av tiltaka.