Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 05.10.2004 - Oppdatert: 30.04.2009
kolmule_TWenneck_150px.jpg

Forvaltning av fiskebestander og utvikling av havbruk - utfordringer

TV-programmet ” Det skal vi leve av” sendt på TV 2 4. oktober, fokuserte på et meget viktig tema; forvaltning av verdens fiskeriressurser og bruk av marint fôr til oppdrettsnæringen.

Publisert: 25.10.2004 - Oppdatert: 30.04.2009
oey2.jpg

Kommentarer til kvoterådene for 2005

Det internasjonale havforskningsråds (ICES) rådgivende komité for fiskeri (ACFM) kunngjorde den 18.10.04 sine anbefalinger om forvaltning og fiskekvoter for 2005. Havforskningsinstituttet presenterer her utfyllende kommentarer til noen av disse rådene. I forbindelse med kvoterådene har man også endret språkbruk og det gies et kort sammendrag over de nye begrepene og hva de betyr.

~ Se pressemelding om ICES-anbefalinger (18.10.2004)
Last ned:
Publisert: 10.10.2005 - Oppdatert: 30.04.2009
oeyepaal.jpg

Alvorlig for industrifisk i Nordsjøen

ICES' anbefalinger for 2005: Tobis og øyepål i Nordsjøen viser sviktende reproduksjonsevne og har lave gytebestander. Det er derfor ikke grunnlag for fiske av øyepål, og tobisfisket bør kontrolleres nøye for at fiskepresset i 2005 ikke blir for høyt og at nok fisk overlever til å gyte i 2006.

~ mer om tobis