Hopp til hovedteksten
formidleren-Bergstad-NRK.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Formidlingspris til havforsker

Havforsker og toktleder Odd Aksel Bergstad i MAR-ECO-prosjektet får Forskningsrådets pris for fremragende forskningformidling 2004. Prisen er på 200 000 kroner og prisutdelingen skal foregå i Oslo Konserthus i kveld.


Slik lyder juryens begrunnelse:

Bergstad får prisen som hovedansvarlig for det omfattende formidlingsprosjektet som er laget fra det internasjonale MAR-ECO prosjektet, en internasjonal undersøkelse av økosystemet langs Den midtatlantiske ryggen. Norske forskere er sentrale i prosjektet og fikk stor oppmerksomhet i sommer rundt sitt tokt med forskningsfartøyet G.O.Sars.
 
Juryen for formidlingsprisen har latt seg imponere og begeistre av det mangfold og den profesjonalitet som preger formidlingsarbeidet knyttet til MAR-ECO. Tilbudet omfatter trykt informasjon, TV-program, tilbud til pressen og nettsider. Men en aktiv, personlig,  medvirkning fra forskernes side, i form av foredrag og dialog på nettsiden,  gir nærkontakt til publikum og gjør forskningen spennende og levende, ikke minst for skolebarn. Norske skolebarn er med i et læringsprosjekt i regi av EU, hvor flere land deltar. 
 
Det unike ved dette formidlingsprosjektet, sier juryen i sin begrunnelse, er at formidlingen har vært en del av selve forskningsprosjektet fra starten av, og at formidlingen er integreres i vitenskapelige arbeidet. Bergstad har vært den sentrale inspirator og pådriver i arbeidet med å få dette til. Selv om resultatet ikke er resultatet av én persons innsats, har Bergstad med sin posisjon, og sitt personlige engasjement og opptreden, vært avgjørende for at formidlingen fra toktet både har en høy faglig kvalitet, i så vel innhold som form. 
 
Som et siste poeng har komiteen lagt vekt på at den omfattende formidlingen fra MAR ECO-prosjektet bidrar vesentlig til å markere Norge internasjonalt, og får rettet oppmerksomheten mot den marine forskningen, som er ett av de store satsingsområdene i norsk forskning.

Juryen

Juryen for Norges forskningsråds pris for fremragende forskningsformidling består av:
Professor Tove Bull, Humanistisk fakultet, Universitetet i Tromsø, leder 
Professor Liv Merete Nielsen, Avd. for estetiske fag, Høgskolen i Oslo
Professor Arne M. Bredesen, Institutt for energi og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Redaktør Trygve Aas Olsen, Fagbladet Journalisten, Oslo

~ les mer om MAR-ECO

om MAR-ECO

formidleren-Bergstad-NRK.jpg

Bergstad og NRKs Gry Molvær, som var med én måned på sommerens ekspedisjon. Resultatet blir en dokumentar som skal vises på NRK i romjulen

formidleren-Bergstad-presse.jpg

Bergstad og representanter fra det internasjonale forskningsteamet holdt pressekonferanse i Bergen da de kom tilbake fra MAR-ECO toktet i sommer

all_participants__180px.jpg

Deltagerne på MAR-ECO toktet 2004, som alle har deltatt aktivt i formidlingen

MAR-ECOpo-group.jpg

Formidlingsgruppen har bestått av Morten Steffensen (Bergen Museum, UiB), Jo Høyer (Informasjonen, HI), Anette W. Petersen (Informasjonen, HI) og Elinor Bartle (Formidlingsavdelingen, UiB). Nina Svane-Mikkelsen har også deltatt i denne gruppen