Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 03.05.2004 - Oppdatert: 28.04.2009
tobisbestand-figur-1_240px.jpg

Alvorlig for tobisbestanden i Nordsjøen

Tobis, eller havsil, er en åleformet, liten fisk med kraftig underbitt som er kjent for å gjemme seg i sandbunn. Tobis er den viktigste arten for industritrålfisket i Nordsjøen, men situasjonen for bestanden er nå meget bekymringsfull. Bestanden av tobis er utenfor sikre biologiske grenser. Etter historisk svak tobisrekruttering i 2002 vil fangstene i 2004 avhenge av størrelsen på 2003-årgangen. Undersøkelser indikerer at heller ikke denne årgangen er sterk.

Publisert: 10.05.2004 - Oppdatert: 28.04.2009
kongekrabbepod_m_dykker.jpg

Endelig norsk observasjon av kjent kongekrabbefenomen

Journalist og undervannsfotograf Geir Randby (ssr-tv) fant ”nåla i høystakken” da han fikk filmet en ansamling av flere hundre små kongekrabber, en såkalt pod. Observasjonen ble gjort i Kongsfjord i Finnmark, et av de første stedene krabben etablerte seg på denne kyststrekningen. Det er derfor ikke overraskende at den store ansamlingen av krabbeyngel ble funnet nettopp her.

Publisert: 26.05.2004 - Oppdatert: 28.04.2009
Cuba_Austevoll_1.jpg

Fruktbart havbrukssamarbeid med Cuba

– Det er utrolig verdifullt for oss å få opplæring i ulike oppdrettssystemer her i Norge. Hjemme har vi andre fiskeslag, men metodene er ganske like, sier cubanske Raúl Flores. Sammen med tre havbrukskolleger er han for tiden på opplæringsopphold ved Havforskningsinstituttets havbruksstasjon i Austevoll. På to måneder skal de lære mest mulig om norske oppdrettsmetoder, for senere å sette dem ut i livet på Cuba. Oppholdet er ledd i et NORAD-støttet samarbeidsprosjekt mellom Norge og Cuba.

Publisert: 10.05.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
logo_symposium.gif

Hva skjer med fisken når klimaet endrer seg?

Hvordan vil fiskebestander i havområdene våre bli påvirket av de varslede klimaendringene? Hva skjer med vandringsmønster, gyting og vekst? Og hvordan kan man forvalte fiskeriene når klimautviklingen blir en ekstra usikkerhetsfaktor? Dette er noen av temaene for det internasjonale klimasymposiet som går av stabelen i Bergen denne uken.

http://www.imr.no/2004symposium/
Publisert: 10.05.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
isbjrn_klimakronikk_180.jpg

Hva vil klimaendringer bety for livet i havet?

FNs klimapanel er ikke i tvil om at vi går en varmere verden i møte. Men hva vil bli konsekvensene for livet i våre havområder dersom spådommene går i oppfyllelse? Trolig står fiskeriene overfor store endringer. I denne kronikken beskriver forsker Harald Loeng ulike scenarier.

Publisert: 05.05.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
logo_nature_com.jpg

Påvirker fiske den genetiske utviklingen hos fisk?

[05.05.04] Fiske betyr at fisk blir fjernet selektivt fra en fiskebestand. Havforskere har funnet at over tid kan dette virke inn på den evolusjonsmessige utviklingen i bestanden. En av de påviste effektene er at fisk blir langt tidligere kjønnsmoden. Dette er temaet for en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature nylig, der forsker Mikko Heino ved Havforskningsinstituttet er en av forfatterne.

Last ned:
Publisert: 03.05.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
brisling_ms2002__020.jpg

Utsikter for kyst- og fjordfiske av brisling i 2004

Mengdeindeksene for 0-gruppe brisling høsten 2003 gir ikke grunnlag for optimisme foran årets fiske. De beste utsiktene er for Oslofjorden og Sogn. Eldre brisling kan bidra noe til økt fangstgrunnlag i enkelte områder, feks. Oslofjorden, Nordfjord og Romsdalen.

~ les rapporten
Publisert: 11.05.2004 - Oppdatert: 29.04.2009

Avlsstasjon i Tromsø

Regjeringen ønsker å kjøpe av Troms Marin Yngel's torskeoppdrettsanlegg for avlsforskning i Tromsø til bruk for avlforskning og til å utvikle et avlsprogram på torsk. Som nasjonal aktør støtter Havforskningsinstituttet dette initiativet som er et viktig bidrag i utviklingen av torskeoppdrett i Norge.