Hopp til hovedteksten
torskelarve.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Torsk - vår nye store oppdrettsart?

Pressemelding 11.06.04
Press på fiskebestander og høye priser gjør at oppdrett av torsk og hyse blir stadig mer aktuelt. Gode resultater innen produksjon av torskeyngel viser at det nå er mulig å satse på produksjon i storskala av disse artene i intensivt oppdrett. For å få til en bærekraftig og lønnsom produksjon må vi også finne løsninger på spørsmål knyttet til fiskens helse og velferd, miljøeffekter, kvalitet og tilgang på fôr.

Internasjonalt torskesymposium i Bergen 13. - 16. juni 2004.

Dette er utgangspunktet for det store internasjonale symposiet om oppdrett av torskefisk som skal holdes på Solstrand ved Os utenfor Bergen fra 13. - 16. juni. Havforskningsinstituttet står sammen med Det internasjonale råd for havforskning (ICES) som arrangør for konferansen.

Det er første gangen det arrangeres et så stor internasjonalt møte innenfor oppdrett av torskefisk, både når det gjelder faglig bredde og antall deltakere. Mer enn 180 deltakere har meldt sin ankomst.

Forskere fra ulike internasjonale fagmiljøer vil innlede om blant annet torskens livssyklus, tidlig utvikling, vekst, kjønnsmodning og atferd. I tillegg vil utfordringer knyttet til bioteknologi, fôrtilgang og fôring, kvalitet, miljøeffekter, fiskens velferd og atferd, sykdom og helse være tema som vil bli belyst.

Utdrag fra programmet

Mandag 14.juni
Kl 0930: Grete Rosenlund, Nutreco, Norge stiller det grunnleggende spørsmålet: Er torskeoppdrett en god idé? Hun vil trekke opp de mer generelle perspektivene; hva er status for torskeoppdrett på verdensbasis og hvilke perspektiver ser forskerne i framtidens torskeoppdrett.

Kl 1330: Knut Jørstad, Havforskningsinstituttet, Norge, vil i sitt innlegg blant annet  komme inn på miljøeffekter av torskeoppdrett, spesielt genetisk risiko og innblanding mellom oppdrett og villfisk-arter. Andre relevante tema er merking av fisk.

Kl 1415 Maren Esmark, WWF, Norge, vil snakke om muligheten vi nå har for å etablere et torskeoppdrett som fra starten av er basert på bærekraft og føre-var-tilnærming.

Kl 1500 Stewart Johnson, Institute for Marine Biosciences, Canada, leder sesjonen som omhandler helsesituasjonen i oppdrett av torsk og hyse. Han kan gi perspektiver på helse- og sykdomutfordringene; dvs. arbeidet med å utvikle gode strategier for forebygging og bekjempelser av sykdom.

Onsdag 16. juni
Kl 0900: Joseph Brown, Memorial University of Newfoundland, Canada, vil snakke om tidlig utvikling. Den ville torskebestanden utenfor Newfoundland har kollapset. I lys av dette kan også Brown gi en oversikt over oppdrettsprogrammene av torsk i Canada.

Kl 1530: Frederick Goetz; University og Wisconsin-Milwaukee, USA vil snakke om genkartlegging som metode til å løse problem i torskeoppdrett. Audun Nerland, Havforskningsinstituttet er også en forsker som kan gi en oversikt over det store arbeidet som nå er satt i gang med å kartlegge torskegenet ( torskens genom)
 
Se fullstendig program: www.imr.no/gadoid_mariculture/