Hopp til hovedteksten
tang1.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Med tang og tare i fokus

Hvordan påvirker miljø- og klimaendringer utbredelsen av tare, og hva er tilstanden for disse bunnlevende algeartene rundt i verden? Hvordan utnyttes tang og tare kommersielt gjennom dyrking? Kan man utnytte de bioaktive stoffene i algene til for eksempel nye medisiner? Hva skjer når man nye algearter blir introdusert, som japansk drivtang i Nordsjøen? Dette er blant temaene på det internasjonale symposiet i Bergen denne uken.

Verdens algeforskere møtes i Bergen 20.-25. juni

Tang og tare er bunnlevende alger, og tareskogen er viktig blant annet som oppvekstområde og vern for fisk og andre marine arter. Taren er også en ressurs for høsting, og i flere land dyrkes tare for kommersielle formål. Introduksjon av algeartene til andre områder og kontinent representerer også store miljøutfordringer.

Hvordan påvirker miljø- og klimaendringer utbredelsen av tareforekomstene, og hva er situasjonen for disse bunnlevende algearter rundt om i verden? Hvordan utnyttes tang og tare, og alle de andre brun-, rød- og grønnalgene, kommersielt gjennom dyrking? Hva er perspektivene for å utnytte de bioaktive stoffene i algene til andre formål, som for eksempel til nye medisiner? Hvilke konsekvenser har introduksjon av algearter til andre områder, som japansk drivtang er et eksempel på i Nordsjøen?

Dette diskuterer forskerne når det 18. International Seaweed Symposium går av stabelen i Bergen 20.-25. juni. Møtet holdes hvert tredje år, og det er Havforskningsinstiuttet, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NTNU som er arrangører. Det er andre gang dette møtet holdes i Norge.

Symposiet har tradisjonelt vært et møtested for forskere og industri, der bruk av alger i ulike sammenhenger har stått sentralt. Imidlertid favner symposiet faglig sett svært vidt, og foredrag om det meste som angår bunnlevende alger blir presentert. Rundt 300 deltakere fra 45 land er påmeldt.

Sentrale hovedtema i symposiet er utvikling og evolusjon hos bunnlevende alger, marine hydrokolloider, molekylærgenetikk, økofysiologi, tareøkologi og miljøforandringer og dyrking.

Utdrag fra programmet

Mandag 21. juni:
Kl 16.00: Thierry Chopin (University of Brunswick, Canada) vil snakke om kultivering av algearten Laminaria saccharina som del av et helhetlig oppdrettssystem som kombinerer ulike marine arter, laksefisk, skjell og tang. Målet er å utvikle et økologisk bærekraftig oppdrett og en utnytting som økonomisk står på flere ben.

Torsdag 24. juni:
Kl 08.30: Britta Schaffelke (CRC Reef Research Centre, Australia) vil snakke om introduksjon av nye algearter som en utfordring og en økende bekymring
Kl 14.30: Ken Dunton (University of Texas At Austin, USA) vil lede et minisymposium om tareforekomster, økologi og globale miljøendringer
Kl 16.30: Jane Teas (University of South Carolina, USA): Kan man hindre utvikling av HIV ved å spise alger?
Kl 16.45: Maria-Isabel Toledo (Valparaiso, Chile): Tare som mat til laksefisk?

Fredag 25. juni:
Kl 09.00: Xiugeng Fei (IOCAS Chinese Academy of Sciences, Kina) vil ta opp polykultur, dyrking av tare i kombinasjon med oppdrett av både dyr og fisk
Kl 09.45: Erick Ask (FMC BioPolymer, USA) vil lede et minisymposium om utvikling og trender i dyrking av bunnlevende alger

Mer informasjon

Mer informasjon og detaljert program finner du på prosjektets hjemmeside.

Kontaktpersoner:

Kjersti Sjøtun, Havforskningsinstiuttet, tlf 55 23 84 81
Tor Bokn, NIVA, tlf 95 18 58 85
Sekretariatet v/Kari Holmedal, tlf 93 41 16 65 / 55 54 40 43
Informasjonssjef Jo Høyer, Havforskningsinstiuttet, tlf 55 23 85 21 / 95 11 92 16