Hopp til hovedteksten
G.O.Sars4.jpg
Utskriftsvennlig versjon

På tokt med G.O. Sars

Pressemelding 02.06.04
Verdens mest avanserte forskningsfartøy, norske G.O. Sars, setter lørdag kursen mot Den midtatlantiske rygg. Om bord er det forskere fra 16 nasjoner, som skal ta i bruk den nye teknologien for å finne ut hva som lever på slike dype havområder.


Til tross for at 2/3 av kloden er dekket av vann vet vi fortsatt mer om Mars enn vår egen blå planet. Forskningsprosjektet MAR-ECO er ett skritt i søken etter slik ny kunnskap. En internasjonal sammenslutning av forskere fra landene rundt Atlanterhavet kartlegger hva som lever langs fjellkjeden som strekker seg på havbunnen mellom Island og Azorene. Hva lever der? Hva er betingelsene for liv og livshistorier for arter som lever så dypt som 4500 meter? Og er det forskjeller i liv og forutsetninger i dette grenseområdet mellom Europa og Amerika? Dette er noe av det forskerne skal finne svar på.

Norge ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen har prosjektansvar for MAR-ECO. Det er også med norske forskere med fra Møreforskning og Høgskolen i Ålesund. Det deltar forsker fra i alt 16 land. Foruten Norge er det forskere fra blant Russland, Skottland, Portugal , Tyskland, USA og Island tungt inne i prosjektet.

Toktet starter fra Bergen 5. juni og følger Den midttlantiske ryggen mellom Island og Azorene. Der blir det mannska 3. juli, før kursen settes nordover igjen. På andre delen av toktet vil også et moderne norsk linefartøy, Loran, delta i prøveinnsamlingen. Etter kort stopp i Aberdeen vil FF G.O. Sars være tilbake i Bergen 3. august.

Forskerne venter å finne flere nye ukjente arter på dette toktet. Alt materiale vil bli oppbevart på Bergen Museum og analysert videre her. Prosjektet kan følges på nettsidene  www.mar-eco.no,  hvor det vil ligge det meste av bakgrunnsstoff tilrettelagt for ulike målgrupper.

Kontaktpersoner

Prosjektleder/ toktleder Odd Aksel Bergstad 90539902
Informasjonssjef Jo Høyer 55 23 85 21 / 95 11 92 16
Informasjonsrådgiver Anette W. Petersen 55 23 84 43

SE OGSÅ:

En presentasjon av MAR-ECO prosjektet i statusrapporten Havets ressurser 2004,kap 7.14.