Hopp til hovedteksten
ny_bok_om_klima_i_nordatlanteren.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ny bok: Klimaeffekter på marine økosystemer

Klimavariasjoner har stor innflytelse på livet i havet. Ikke minst henger variasjoner i de største fiskebestandene i våre nordlige farvann, norsk-arktisk torsk og norsk vårgytende sild, sammen med klima. Dette er tema for en ny bok som utgis i disse dager.


I boka Marine Ecosystems and Climate Variation sammenfatter hele 40 forskere kunnskapen om hvordan klima påvirker de økologiske systemene i Nordatlanteren. Hovedredaktører er Nils Chr. Stenseth, professor ved CEES, Universitetet i Oslo og forskningssjef II ved Havforskningsinstituttet, og Geir Ottersen, forsker ved Havforskningsinstituttet og Bjerknes Senter for Klimaforskning.

Boka omhandler klimaeffekter på populasjonsdynamikk hos alt fra plankton til fisk og sjøfugl, men beskriver også ulike måter klimaet kan påvirke samspillet mellom marine arter, samfunnsstruktur og biodiversitet. Ett av målene med boka er å samle informasjon som kan være til nytte når Havforskningsinstituttet og andre skal ta fatt i utfordringene rundt økosystembasert forvaltning og biologisk mangfold.

I tillegg til å sammenfatte kunnskap spesifikt for Nordatlanteren, plasserer boka denne innsikten innenfor et bredere økologisk perspektiv og sammenligner med andre marine økosystemer så vel som økosystemer på land og i ferskvann.
 
Marine Ecosystems and Climate Variation
Redigert av Nils Christian Stenseth, Universitetet i Oslo; Geir Ottersen, Havforskningsinstituttet; James W. Hurrell, National Center for Atmospheric Research og Andrea Belgrano, University of New Mexico.

Oxford University Press
0-19-850748-8
272 sider