Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kolmule

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2004:

Status

Beregningene av gytebestanden og høstingsnivået er upresise, men gytebestandens størrelse er med stor sannsynlighet over føre-var-nivået. ICES klassifiserer derfor bestanden til ha god reproduksjonsevne, men at den ikke høstes bærekraftig.

Gytebestanden ble vurdert til å være i overkant av Bpa i 2003, og vil være over Bpa også i 2004, men det er sannsynlig at dagens beskatningsnivå ikke er bærekraftig i det lange løp. Totalfangsten i 2003 var 2,3 mill tonn. Det er bare uvanlig god rekruttering siden 1995, som har gjort at bestanden har tålt høstning på et nivå som betraktes som ikke bærekraftig.

Det høye beskatningsnivået gjør at fisket i stor grad er basert på noen få årsklasser. Dette gjør at prognoser og estimater av gytebestanden og høstingsnivået er upresise. Usikkerheten forsterkes av at vi har en noe begrenset evne til å måle styrken til rekrutterende årsklasser. ICES påpeker at dette er en farlig kombinasjon dersom framtidig rekruttering blir lavere, slik den var før 1995.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fangstene skal være mindre enn 1 075 000 t i 2005 slik at det oppnås 50 prosent sannsynlighet for at fiskedødeligheten  i 2005 er mindre enn føre-var-nivå (Fpa) på 0.32. Dette vil også innebære høy sannsynlighet for at gytebestanden i 2006 vil være over Bpa.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 mill. tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 2,25 mill. tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,51
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,32

Landinger i 2003: 2,3 mill tonn, 2004: >1,8 mill. tonn (prognose).
Gytebestand i 2003: 4,3 mill. tonn; 2004: 3,8 mill. tonn.

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2005 


Fangst
(mill tonn)
Gytebest. (2005)
(mill tonn)
Gytebest. (2006)
(mill tonn)
1,1 3,3 - 4,5 3,3 - 4,4
1,5 3,2 - 4,4 2,9 - 4,1

 

Det er ca 50 % sannsynlighet for at gytebestanden vil være innenfor det angitte intervallet.

 ~ tilbake