Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kysttorsk

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2004

Status

Bestanden har avtatt kontinuerlig fra 1994. Fiskedødeligheten økte fra 1991 til 1999, gikk noe ned til og med 2001, for så å øke i 2002 og 2003. Dette har ført til en ytterligere reduksjon av en allerede historisk lav gytebestand, som i 2004 var den laveste observerte i tidsserien og under halvparten av det den var i 2002. Rekrutteringen de seneste årene har avtatt raskt, og er på et faretruende lavt nivå. Fangstene økte fra 1991 til 1997, for så å avta noe frem til og med 2001. I 2002 økte fangsten betraktelig, men gikk noe ned i 2003.

Det er ikke etablert referansepunkter for norsk kysttorsk. Bestandens tilstand kan derfor ikke evalueres i henhold til disse, men rekrutteringen forverres åpenbart ved gytebestander under om lag 100 000 tonn. Gytebestanden er beregnet til 31 000 tonn i 2004 og kommer til å bli ytterligere redusert til 2005. Dagens fiskedødelighet er altfor høy. ICES klassifiserer derfor bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig.

Forvaltningsråd

ICES anbefalte allerede i 2000 at fangstene burde reduseres for 2001. Anbefalte kvoteråd fra ICES har siden vært lavere og lavere. I 2004 anbefalte ICES ingen fangst. Bestanden har avtatt videre, slik at rådet om å gjenoppbygge bestanden på kort sikt fortsatt gjelder. Gytebestanden i 2006 kan ikke bygges opp til det den var i 2003 selv om fisket stoppes i 2005. Derfor anbefaler ICES at ingen fangst bør tas fra denne bestanden i 2005, og at en gjenoppbyggingsplan utarbeides og implementeres som en forutsetning for gjenåpning av fisket.

Gjenoppbyggingsplanen bør inkludere overvåking av bestandens utvikling, klare spesifiserte gjenåpningskriterier, samt overvåking av fisket når det gjenåpnes. For å unngå noe som helst fangst av norsk kysttorsk anbefaler ICES at det settes restriksjoner på de  fiskerier hvor norsk kysttorsk og norsk-arktisk torsk blir fisket i blanding.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen:

Ventet fiskedødelighet i 2004:  0,62
Ventet gytebestand i 2005:  24 000 tonn
Ventet fangst i 2004:  22 000 tonn
Anbefalt kvote 2004: Ingen fangst
Avtalt TAC 2004: 20 000 tonn

 ~ tilbake