Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet med ny organisasjon

Havforskningsinstituttet har fra 1. januar 2004 omorganisert sin virksomhet. Fra og med årsskiftet er instituttets fire tidligere fagsentra lagt ned.


Målet med endringen er blant annet å utvikle en organisasjon som gir rom for et sterkere forskningsstrategisk fokus og utvikle en rådgiving som er mer økosystembasert. Å få til kortere kommunikasjonslinjer og utvikle infrastruktur, laboratorier, tokt- og feltaktiviteter som felles tjenester for hele instituttet er også mål med organisasjonsendringen.

Dette er hovedtrekkene i den nye organisasjonen:

  • Det er opprettet 19 nye forskningsgrupper som dekker instituttets tradisjonelle fagområder. Disse er tverrfaglige, sammensatt av faglig personell fra ulike deler av instituttet. Forskningsgruppene har utarbeidet en forskningsstrategi for 2004.
  • Det er opprettet en ny Forskningsteknisk avdeling som har ansvar for tokt- og feltaktivitet, laboratorier og data. Avdelingen har seks undergrupper, kalt forskningstekniske grupper.
  • Enhetene Rederi og Fiskerifaglig senter for utviklingsarbeid opprettholdes som tidligere.
  • Instituttet har fire rådgivningsprogram: Havbruk, Overvåking og tilstandsvurdering av økosystemet Barentshavet, Overvåking og tilstandsvurdering av økosystemet Norskehavet / Nordsjøen , Overvåkning og tilstandsvurdering av kystsonen. Rådgivingsprogrammene er ledet av hver sin forskningsdirektør.
  • De administrative tjenestene er sentralisert til Administrasjonsavdelingen.
  • Det er etablert en ledergruppe med adm. direktør, forskningsdirektører og forskningssjef i Tromsø. Denne utgjør instituttets forskningsledelse. Den utvidete ledergruppen består av forskningsledelsen samt avdelingsdirektører, rederisjef, leder av fagsenter for u-land og informasjonssjef.
  • Instituttets ledelse og hovedadministrasjon og de fleste ansatte vil fortsatt holde til i Bergen. I tillegg har Havforskningsinstituttet en egen avdeling i Tromsø, en forskningsstasjon i Flødevigen (Arendal) og havbruksstasjonene i Matre og Austevoll.