Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Januar

Publisert: 29.01.2004 - Oppdatert: 27.04.2009
Vinter04_180.jpg

Alt klart for vintertoktet i Barentshavet

Om få dager legger forskningsfartøyene ’G.O. Sars’ og ’Johan Hjort’ fra kai med kurs for Barentshavet. Det årlige vintertoktet varer i seks uker og er et nøkkeltokt for Havforskningsinstituttets kvoterådgivning på norsk arktisk torsk, hyse, uer og blåkveite.

Publisert: 21.01.2004 - Oppdatert: 27.04.2009
moksness-bok_180px.jpg

Boktips: Culture of Cold-Water Marine Fish

Forskningsdirektør Erlend Moksness ved Havforskningsinstituttet har, sammen med E. Kjørsvik og Y. Olsen skrevet boken ”Culture of Cold-Water Marine Fish”. I disse dager kommer den ut på Blackwell Scientific Publications Ltd, UK.

nettsiden til Blackwell Publishing
Publisert: 28.01.2004 - Oppdatert: 27.04.2009

Utlysning av stipend 2004

For året 2004 utlyses det ett studentstipend på kr. 30.000,- fra Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning. Søknadsfristen er 1. november 2004.

Publisert: 28.01.2004 - Oppdatert: 17.12.2010
hummar_180.jpg

Hummerbestand på bedringens vei

Biomassen av reker i Skagerrak og Nordsjøen er på sitt høyeste siden undersøkelsene startet i 1984, og det er påvist en positiv utvikling for hummerbestanden i Skagerrak.

Publisert: 04.01.2004 - Oppdatert: 27.04.2009

Havforskningsinstituttet med ny organisasjon

Havforskningsinstituttet har fra 1. januar 2004 omorganisert sin virksomhet. Fra og med årsskiftet er instituttets fire tidligere fagsentra lagt ned.

Publisert: 19.01.2004 - Oppdatert: 27.04.2009
barentshavet_mindre.jpg

Nye straumar i Barentshavsforskinga

Kursk, Snøhvit og Smottholet – det er i Barentshavet det går føre seg. Trass i at det ligg langt frå kvardagen til dei fleste av oss, er Barentshavet eit av våre aller viktigaste havområde. Vi fiskar meir der enn i andre hav. Og havforskarane som driv med fisketeljing og gir råd om fiskekvoter, møter stadig høgare krav til råda dei gir.

Last ned:
Publisert: 13.01.2004 - Oppdatert: 27.04.2009
Utbredelse_av_nvg-sild_liten.jpg

Sildens vandringsmønster gjennom historien

Havforskningsinstituttets årlige tokt på overvintringsområdene for norsk vårgytende sild viste nylig at silden ser ut til å ha endret vandringsmønster. Det er ikke første gang dette skjer. Undersøkelser viser at silden har skiftet overvintringsområde mange ganger opp gjennom historien.

Publisert: 30.01.2004 - Oppdatert: 27.04.2009
hummar_100.jpg

Skalldyr med ubestemmelig alder

Det er ingen sak for en reke å lyve på alderen. Skalldyrforskerne har nemlig ingen sikre metoder for å fastslå hvor gamle skalldyrene er. Dette gjør at bestandsberegninger blir svært usikre. Den nyopprettede forskningsgruppen på skalldyr ved Havforskningsinstituttet skal nå gå gjennom forskningsmetodene med tanke på å forbedre dem.