Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Utlysning av stipend 2004

For året 2004 utlyses det ett studentstipend på kr. 30.000,- fra Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning. Søknadsfristen er 1. november 2004.


Stipendet går til videre utdanning av studenter eller kandidater som tar sikte på å utdanne seg til habile havforskere.

Stipend tilgodeses spesielt studenter på hovedfags- eller doktorgradsnivå, men denne regelen er ikke absolutt dersom det skulle være gode grunner til å fravike den. Søkere må være fra Nord-Norge eller ha en nær familietilknytning til landsdelen.

Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema, men tilknytning til Nord-Norge må dokumenteres i søknaden. Videre må godkjente kopier av vitnemål vedlegges søknaden. 

For ytterligere informasjon kontakt:
Havforskningsinstituttet
v/Signe Solbakken
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf: 5523 8500
Fax: 5523 8584