Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet får adgang til russisk sone i Barentshavet

Pressemelding 10.02.2004
I de seinere år har det knyttet seg stor spenning til om Havforskningsinstituttets forskningsfartøyer får lov til å gå inn i russisk økonomisk sone. Nå har instituttet fått positivt svar fra russiske myndigheter på søknaden om adgangstillatelse for forskningsfartøyet ”Johan Hjort” under årets vintertokt, som er i gang i Barentshavet.


Dette er vårt første tokt i russisk sone i år. Vanligvis gjennomfører vi fem-seks tokt som omfatter russisk sone hvert år. Men siden 1997 har det variert veldig om vi har fått adgangstillatelse eller ikke.

I et kort notat fra det russiske utenriksdepartement heter det blant annet at ”...russiske myndigheter ikke har noen innvendinger mot at det norske forskningsfartøyet ”Johan Hjort” gjennomfører marine ressursundersøkelser i Den russiske føderasjons eksklusive økonomiske sone i perioden fra 7. februar til 1. mars 2004.”

Dette er meget gledelig, da det vil sikre et best mulig resultat for bestandskartleggingen av torsk og andre bunnfiskarter i Barentshavet.


Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet